Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Màster Europeu en Traducció

La Xarxa EMT de la Comissió Europea aglutina 34 programes de postgrau d'alta qualitat per a traductors
Per martavazquez 8 de agost de 2010
Img universitarios345listado
Imagen: Rubén García / Consumer Eroski

Per donar resposta a la creixent demanda de serveis lingüístics de qualitat, la Direcció general de Traducció (DGT) de la Comissió Europea ha engegat la Xarxa de màsters europeus en traducció (EMT). Aquest projecte, iniciat el passat any 2009, té com a objectiu agrupar els millors programes de formació de traducció de postgrau de la Unió Europea sota uns estàndards de qualitat comunes. En l’actualitat, 34 màsters universitaris de 16 estats europeus integren la Xarxa, entre ells, tres programes d’institucions d’educació superior del nostre país.

“La traducció és una professió de futur”. Així ho afirma Leonard Orban, Comissari de Multilingüisme de la Comunitat Europea. Però per ser traductor professional no n’hi ha prou amb adquirir les suficients competències lingüístiques en una o diverses llengües, “és necessari ser capaç de prestar serveis plens”, afegeix aquest expert.

Per facilitar l’accés a una formació completa d’aquests professionals, la Direcció general de Traducció de la Comissió Europea ha creat la Xarxa EMT (European’Master s in Translation). Un projecte destinat a reunir, sota un mateix segell, a tots aquells programes de postgrau de nivell de màster d’institucions d’educació superior europees que compleixin determinats estàndards de qualitat que garanteixin la competència professional dels traductors.

Es van presentar 93 sol·licituds de 24 estats a la primera convocatòria per adherir-se a la Xarxa

El passat any es van presentar 93 sol·licituds de 24 estats a la primera convocatòria per adherir-se a la Xarxa, entre ells es van seleccionar els 34 programes de 16 països que formen part en l’actualitat del projecte, tres d’ells d’universitats espanyoles. Aquests màsters, que romandran a la Xarxa durant quatre anys, són ara la principal referència formativa de postgrau per a tots aquells graduats que vulguin completar la seva especialització en aquesta àrea professional.

Formació de qualitat

La iniciativa per crear una xarxa de referència de postgraus europeus en traducció sorgeix davant dues realitats presents a Europa en aquest camp professional. D’una banda, l’auge de la demanda de serveis lingüístics de qualitat davant la creixent globalització econòmica de la Unió i per una altra, la necessitat de traductors qualificats para determinades llengües europees d’estats adherits en els últims anys en els quals la formació universitària en traducció és escassa o inexistent.

La formació se centra, més que en l’aprenentatge de llengües, en l’adquisició de destreses per a l’exercici de la professió

La resposta a la demanda de serveis lingüístics plens està garantida. Els programes que formen part de la Xarxa EMT compleixen el marc de referència marcat per la DGT sobre les competències que ha d’haver adquirit un traductor altament qualificat al final dels seus estudis. La formació, de caràcter professional, se centra, més que en l’aprenentatge de llengües, en l’adquisició de destreses per a l’exercici de la professió orientades a les necessitats del mercat. Això inclou la comercialització de serveis, negociacions, gestió de temps i pressupostos, cerca d’informació o utilització d’eines informàtiques, entre altres competències.

Per fomentar la formació als països en els quals la traducció no ha aconseguit el suficient grau de professionalització, la Xarxa EMT obliga als programes adherits a apadrinar a uns altres que vulguin formar part del projecte. D’aquesta manera, es contribueix a la col·laboració activa i l’intercanvi de bones pràctiques entre institucions amb llarga experiència i alta reputació en aquesta disciplina i unes altres que encara tenen un important camí per recórrer.

Els EMT espanyols

Espanya està representada a la Xarxa EMT per tres programes de postgrau de tres universitats públiques:

  • Universitat Pompeu Fabra: el Màster en Estudis de Traducció ofereix formació en l’àmbit de les diferents traduccions especialitzades (humanística i literària, científica i tècnica, jurídica i econòmica) i en el de la interpretació. Té una durada d’un any acadèmic (60 ECTS).
  • Universitat de Salamanca: el Màster Oficial en Traducció i Mediació Intercultural, d’un any de durada, persegueix especialitzar l’alumnat en la competència lingüística intercultural i professional traductora en entorns multilingües i formar experts en diversos camps com la comunicació i mediació política i empresarial i la traducció especialitzada.
  • Universitat d’Alcalá d’Henares: el Màster Universitari Europeu en Comunicació Intercultural, Interpretació i Traducció en els Serveis Públics de la universitat madrilenya té com a objectiu proporcionar els coneixements teòrics i les destreses, habilitats i eines necessàries per actuar d’enllaç lingüístic i cultural entre el personal de les institucions mèdiques, administratives, educatives, etc. i els usuaris que no parlen ben espanyol. El programa s’imparteix en un any acadèmic (60 ECTS).