Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Notes de tall a la universitat, on consultar-les

Els estudiants que accedeixin a la universitat poden consultar als centres i en Internet les notes de tall de les carreres que els interessen
Per Azucena García 31 de juliol de 2013
Img notascorte

La nota de tall marca la qualificació de l’últim alumne que ingressa en una titulació. Serveix de referència per els qui desitgen cursar uns estudis, ja que orienta sobre la qualificació que han d’aconseguir per aconseguir-ho. No obstant això, hi ha una nota de tall per a cada titulació i aquesta varia d’un any per a un altre en calcular-se en funció de les places ofertes i les demandades. Algunes universitats ja han publicat les notes de tall per aquest any, però els alumnes poden consultar les notes del curs passat per calibrar les exigències.

On consultar les notes de cort

Cada any, la nota de tall revela la nota amb la qual ha accedit a una carrera l’últim dels estudiants admesos. Varia cada curs, ja que depèn del nombre de places ofertes i demandades. Quants més alumnes vulguin cursar una titulació, més important serà tenir una nota alta, ja que d’aquesta manera tindran més possibilitats d’assegurar-se una plaça.

Les notes de cort es poden consultar a les universitats, a les seves pàgines web i en la del Ministeri d’Educació

La nota de cort es coneix una vegada que totes les places s’han ocupat. Això suposa que, al moment de realitzar la preinscripció, els estudiants no saben si podran accedir a la carrera escollida. No obstant això, resulta útil conèixer les notes de tall d’anys anteriors per estimar les possibilitats d’entrar al centre desitjat.

Les universitats publiquen cada any les notes de cort del curs anterior, per la qual cosa són una referència per als futurs alumnes. En cap cas el fet de tenir una nota superior garanteix l’accés, però serveix d’estimació. Aquestes notes es poden consultar a les pròpies universitats, a les seves pàgines web i a la web del Ministeri d’Educació.

La nota de cort no és igual en totes les carreres

ja que les notes de tall depenen de les places ofertes per cada universitat, així com dels estudiants que vulguin cursar cada titulació, aquesta qualificació varia als centres i en les comunitats autònomes. “És important tenir en compte que una mateixa titulació pot tenir molta demanda en una ciutat o una universitat concreta i poca en una altra, amb el que la nota de tall pot variar per a uns mateixos estudis”, explica el Ministeri d’Educació.

A més, les notes difereixen en funció dels estudiants. No són iguals per a tots. L’Oficina d’Informació Universitària de la Universitat de Santiago de Compostel·la explica que hi ha diferents notes de tall per a les sol·licituds d’els qui realitzin la Prova d’Accés a la Universitat (PAU), els qui hagin cursat FP 2, mòduls professionals, cicles formatius de grau superior, alumnes estrangers, titulats universitaris que inicien els seus estudis, titulats universitaris o alumnes que acaben el primer cicle d’una titulació, majors de 25 anys, persones amb discapacitat i esportistes d’alt nivell.

També pot ocórrer que una carrera manqui de nota de cort perquè les places demandades són inferiors a les ofertes, és a dir, perquè no se sol·liciten totes i queden vacants. Això és habitual en les carreres menys preferides pels estudiants, com determinades filologies, ja que unes altres com a Medicina són les més sol·licitades.

Les notes de cort més altes

Les carreres de ciències i sanitàries registren cada any les notes de cort més elevades. Medicina, Infermeria, les diferents enginyeries o Biotecnologia són les favorites i, per aquest motiu, cada any compten amb les qualificacions més elevades, a l’una que un major nombre d’estudiants queden fora d’aquestes titulacions.

En algunes universitats, una vegada conegudes les notes de tall per a aquest curs, es detecta un increment de la qualificació pel que fa a l’anterior, a causa d’una major demanda. No obstant això, això no succeeix en totes les titulacions, ja que la pujada de les taxes ha propiciat un descens en algunes matriculacions.