Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Pràctiques en la Comissió Europea

Durant cinc mesos els joves llicenciats europeus poden adquirir una important experiència professional
Per EROSKI Consumer 21 de desembre de 2008
Img practicaslistadojpg

Cada any, més de 14.000 candidats sol·liciten una de les places que ofereix la Comissió Europea per realitzar un període de pràctiques professionals de cinc mesos, més conegut com “Stage”, en alguna de les seves direccions generals. Tan sols al voltant d’1.200 seran els afortunats a ser triats per participar en aquesta experiència, per la qual s’exigeix una titulació universitària i dominar almenys dues llengües oficials de la Unió Europea.

Si realitzar unes pràctiques professionals després de finalitzar els estudis universitaris és un dels millors punts que es poden agregar a un Curriculum Vitae, que aquestes s’hagin desenvolupat en el marc d’una institució europea les destaca encara més. Per això, la Comissió Europea arriba a rebre fins a 7.000 sol·licituds en cadascun dels dos períodes de pràctiques de cinc mesos de durada que ofereix als joves llicenciats europeus. En cada sessió de pràctiques, de l’1 de març al 31 de juliol i de l’1 d’octubre al 28 de febrer, són admesos poc més de 600 candidats, que treballaran durant aquest període en alguna de les direccions generals de la Comissió, generalment a Brussel·les o Luxemburg, sota la supervisió d’un tutor.

Durant la seva estada de pràctiques, els joves reben una beca mensual, entorn dels 1.000 euros, que els servirà per cobrir les diferents despeses d’allotjament i manutenció que hauran d’afrontar; així mateix, una vegada finalitzat el període de pràctiques, els becaris reben una ajuda per pagar les despeses de desplaçament, la quantitat del qual estarà determinada en funció de la distància del seu país del lloc de destinació.

La Comissió es beneficia dels nous punts de vista i coneixements que poden aportar al treball diari els joves becaris

Aquest programa de pràctiques resulta beneficiós en tots dos sentits, pel qual les realitza i pel qual les organitza. D’una banda, els joves titulats universitaris que obtenen una beca poden viure una experiència única i directa del funcionament de la Comissió Europea, adquirint coneixements pràctics de les activitats quotidianes dels departaments i serveis de la Comissió; tot això, en un entorn multicultural i multilingüe, la qual cosa promou la integració entre joves de diferents nacionalitats. Al seu torn, la Comissió Europea es beneficia dels nous punts de vista i coneixements que poden aportar al treball diari els joves becaris, que formaran, una vegada finalitzades les pràctiques, un grup preparat per col·laborar i cooperar amb la Comissió en el futur.

Selecció

Per poder participar en el procés de selecció, els candidats, a més de complir la norma de no haver-se beneficiat anteriorment de cap tipus de pràctiques en una institució o òrgan europeu, han de reunir els següents requisits:

 • Nacionalitat: encara que en general els candidats se seleccionen entre els joves amb nacionalitat tant dels estats membres com dels països candidats, també s’accepta un nombre limitat de becaris d’estats no membres de la Unió en funció dels recursos dels quals es disposi.

 • Titulació: en el cas dels candidats espanyols, han d’haver acabat el primer cicle dels estudis superiors, havent obtingut per això un títol. És a dir, poden optar a les pràctiques, Diplomats, Enginyers Tècnics, Llicenciats i Enginyers o Arquitectes superiors.

 • Idiomes: els candidats dels estats membres han de tenir un bon coneixement d’almenys dues llengües comunitàries, una de les quals ha de ser alemany, francès o anglès, ja que són les llengües de treball de la Comissió. Aquests coneixements han d’acreditar-se amb els corresponents títols o certificats que s’hagin obtingut.

  Les candidatures per als dos períodes de pràctiques s’han de realitzar amb més de 10 mesos d’antelació

  Les candidatures s’han de realitzar gairebé amb 10 mesos d’antelació, entre l’1 de juny i l’1 de setembre per als candidats que vulguin participar en “el Stage” d’estiu (març-juliol) i entre l’1 de desembre i 15 de febrer per a aquells que optin pel “Stage” d’hivern (octubre-febrer). El primer pas consisteix a emplenar la sol·licitud online disponible a la web de la Comissió en anglès, alemany i francès; en ella el candidat ha d’introduir tant les seves dades personals i de contacte, com la seva formació acadèmica i experiència professional, així com un resum de les motivacions o raons que li porten a sol·licitar les pràctiques. Aquesta mateixa sol·licitud s’ha d’enviar així mateix per correu postal, abans de la data límit, a l’Oficina de Pràctiques de la Comissió. Al costat d’ella s’ha d’adjuntar tota la documentació exigida per verificar les dades aportades en la sol·licitud, és a dir, fotocòpia de Document d’Identitat, del Títol universitari, certificats o diplomes d’idiomes o certificat d’experiència laboral, tots ells acompanyats de la seva corresponent traducció a anglès, francès o alemany.

  El llibre blau

  Els candidats que compleixin amb tots els criteris exigits passaran a formar part de la llista de preseleccionats, coneguda també com a “llibre blau”. Aquest llibre estarà disponible per a totes les direccions generals de la Comissió, que seran les encarregades de seleccionar els seus becaris en funció del nombre que se’ls hagi assignat. Els criteris tinguts en compte pels responsables de triar als becaris se centren sobretot en el seu curriculum i l’expedient.