Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Préstec de portàtils a la universitat

Els usuaris de les biblioteques universitàries poden accedir a aquest servei gratuït de suport a l'aprenentatge
Per martavazquez 21 de juliol de 2010
Img portatillistado
Imagen: amr safey

La majoria de les universitats espanyoles ofereixen als seus estudiants un servei de préstec individual d’ordinadors portàtils a través de les seves biblioteques. Aquest recurs gratuït s’ha d’utilitzar amb finalitats acadèmiques, com una eina de suport aprenentatge i la recerca. Tots els alumnes matriculats poden accedir al préstec d’aquests equips i fer ús d’ells durant un temps limitat (tres, quatre hores o més, en funció de cada institució) dins de les instal·lacions universitàries.

Imagen: amr safey

En aquests moments l’ordinador és una eina imprescindible per als universitaris. A més de ser un instrument bàsic per elaborar treballs, anotacions i altres materials d’estudi, és un mitjà indispensable per accedir a la Xarxa i amb això a totes les fonts d’informació disponibles en ella que faciliten l’aprenentatge i recolzen a l’estudiant en el seu procés d’ensenyament.

No tots els estudiants tenen recursos suficients per disposar del seu propi equip informàtic

Però no tots els estudiants tenen recursos suficients per disposar del seu propi equip informàtic, o ben el que posseeixen no és portàtil i per tant no pot traslladar-ho amb si i fer ús d’ell quan l’ocasió ho requereixi. Per facilitar l’activitat acadèmica d’aquests alumnes, les biblioteques universitàries han incorporat als seus serveis el préstec individual d’ordinadors portàtils, un recurs gratuït al que poden accedir tots els matriculats en la institució d’educació superior.

Com funciona

El servei de préstec de portàtils funciona igual que el d’altres materials d’estudi. L’interessat ha de sol·licitar-ho en els mostradors de les biblioteques i presentar la documentació requerida en cada cas (carnet de biblioteca, targeta d’universitat o DNI) per identificar-se. És important destacar que aquesta prestació està condicionada de manera exclusiva a un ús acadèmic per part de l’usuari. Per accedir a recursos d’informació on line relacionats amb l’aprenentatge, la docència i la recerca, o per utilitzar aplicacions informàtiques bàsiques que li permetin crear, editar o guardar documents i continguts d’estudi.

Al moment del préstec, l’estudiant ha d’emplenar i signar un document d’acceptació de les condicions d’ús de l’equip informàtic en el qual figuren entre altres aspectes:

El préstec sol limitar-se a unes hores dins de l’horari acadèmic

 • Durada del préstec: cada centre, segons la disponibilitat i el nombre de portàtils amb els quals expliqui, estableix el temps màxim de préstec, que sol limitar-se a unes hores dins de l’horari acadèmic, encara que existeixen algunes excepcions, com la Universitat de Salamanca, que permet l’ús durant els caps de setmana. Si s’incompleixen els terminis, s’imposa una sanció per la qual se suspèn l’accés a aquest servei durant un període determinat de temps.
 • Lloc d’ús: en alguns casos l’equip només pot utilitzar-se dins de la biblioteca o en altres recintes universitaris, però algunes universitats permeten el préstec a domicili sempre que es retiri l’equip a última hora de la tarda i es retorni a primera hora del matí següent.
 • Responsabilitat de l’usuari: l’estudiant ha de signar una clàusula en la qual es responsabilitza de la cura i manteniment de l’equip durant el seu ús. No està permès manipular ni el maquinari ni el programari i ha de ser retornat en les mateixes condicions en què es va lliurar. En cas contrari, l’usuari haurà d’assumir la reparació dels danys o la reposició de l’ordinador si és necessari.
  Préstec per comprar un ordinador

  Els alumnes que desitgen adquirir el seu propi ordinador tenen temps encara, fins al 31 de desembre de 2010, per sol·licitar el Préstec Avança para joves i universitaris, una ajuda per finançar l’adquisició d’equipament informàtic i la connexió a Internet per a joves (de 18 a 35 anys) i estudiants matriculats en centres espanyols d’estudis universitaris a través de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO).

  Té un termini d’amortització de 5 anys amb un tipus d’interès del 0%

  Aquesta campanya, engegada l’any 2006, finança amb unes condicions especials la compra d’un ordinador amb capacitat de connexió a Internet i, de manera opcional, inclou també programari d’ofimàtica i un altre programari, antivirus, dispositiu lector de targeta electrònica, perifèrics i l’alta en servei de connexió a Internet en banda ampla. El préstec, que pot ser fins a de el 100% del valor amb un màxim de 3.000 euros, té un termini d’amortització de 5 anys amb un tipus d’interès del 0%.

  Per accedir a aquesta ajuda, els universitaris han de presentar la fulla de sol·licitud, juntament amb els documents identificatius (DNI i certificat del centre d’estudis en el cas d’universitaris), en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores. Una vegada concedit el crèdit, el sol·licitant disposa de quatre mesos per presentar en la mateixa entitat la còpia de la factura de compra de l’equip informàtic i del comprovant d’alta en Internet.