Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Préstec oficial per a estudis de postgrau

El Ministeri d'Educació redueix el pressupost per al programa Préstec Renda Universitat i millora les condicions de devolució
Per martavazquez 14 de gener de 2011
Img universitarioslistado

Ampliar la formació amb estudis de màster o doctorat és una opció atractiva para milers d’estudiants universitaris quan finalitzen els seus ensenyaments acadèmics. Per facilitar l’accés a aquesta formació de postgrau, el Ministeri d’Educació ha convocat la nova línia 2011 del programa Préstec Renda Universitat. Donada la situació econòmica del país, les condicions de finançament es van empitjorar l’any passat respecte a les edicions anteriors i es mantenen per a aquest curs acadèmic: no hi ha interès al 0%, es deslliga de la renda futura i no es varien els terminis de manca, però s’augmenten els anys d’amortització per a la devolució.

Imagen: Universidad de Navarra

Emmarcat en la política de beques i ajudes a l’estudi, el Ministeri d’Educació va engegar l’any 2007 una iniciativa que es va acollir amb gran expectació entre els estudiants universitaris: el Préstec Renda Universitat. Aquesta és una línia de préstec a llarg termini lligat a la renda futura, per finançar els estudis de postgrau i facilitar amb això l’accés a aquests ensenyaments a un grup més ampli de la població.

Els avantatges d’aquest programa sobre un altre tipus de finançament prestat per les entitats privades eren evidents: un tipus d’interès del 0% i la no obligatorietat de retornar l’import sol·licitat fins que l’estudiant no obtingués una renda anual determinada. En els anys posteriors al seu inici, les condicions del préstec es van fer encara més avantatjoses: es va duplicar la durada, es va ampliar el període de carència i es van incloure els estudis en països estrangers entre els ensenyaments per les quals podien optar els estudiants.

Es destinaran 45 milions d’euros, enfront dels 100 milions de la convocatòria anterior i s’estableix un interès fix del 5,433%

En l’anterior convocatòria i en la vigent, no obstant això, l’evolució ha estat contrària. El pressupost s’ha reduït a la meitat pel que fa a l’any passat, quan es van destinar 100 milions d’euros enfront dels 45 d’aquest any, i les condicions es mantenen més dures que en les primeres edicions. Els motius cal buscar-los en la situació econòmica que viu el país. Tal com recull l’ordre ministerial que regula la nova línia del Préstec Renda Universitat, per a aquest curs 2011-2012 la convocatòria s’adecua a les mesures adoptades “per reforçar l’eficàcia de la gestió de la despesa pública i la tresoreria”. En conseqüència, es mantenen les característiques del préstec, endurides des de l’any passat, sobretot referent a l’interès i als períodes de carència i amortització.

Noves condicions

La finalitat dels préstecs és facilitar l’accés a ensenyaments universitaris oficials de màster i doctorat impartides a Espanya o a la formació equivalent als països de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), Estats Units i Canadà. El programa consisteix a finançar aquests estudis mitjançant una ajuda inicial per cobrir les despeses de matrícula (màxim 6.000 euros per 120 crèdits) i, si es desitja, una renda mensual (màxim 800 euros, en 12 mensualitats per a estudis de 30 a 60 crèdits d’un any de durada i en 21 mensualitats, per a estudis de 60 crèdits o més de dos anys) durant el període de formació, per esmenar altres despeses addicionals com la residència o la manutenció.

 • Quantia: els sol·licitants poden rebre en préstec una quantitat màxima de 15.600 euros, en el cas que els estudis tinguin una durada d’un any acadèmic, o fins a 28.800 euros si es perllonguen a dos cursos. Quan es cursin estudis de màster o doctorat a l’estranger, les quanties màximes s’incrementaran amb la quantitat del suplement, “sempre que el préstec sol·licitat superés el màxim assenyalat per a cada cas”. Com el termini de sol·licitud del préstec s’ha obert una vegada iniciat el curs acadèmic, els interessats en la renda mensual poden sol·licitar l’abonament retroactiu de les mensualitats.
 • Terminis: la durada del préstec difereix en funció de la càrrega acadèmica dels estudis pels quals se sol·licita. Per a un màster o doctorat de 30 a 60 crèdits, tindrà dos anys de manca i vuit d’amortització; per a estudis de postgrau de 90 crèdits, tres anys de manca i dotze d’amortització; i pels de 120 crèdits, quatre anys de manca i setze d’amortització. Aquests terminis són obligatoris per a tots els sol·licitants, amb amortitzacions lineals i mensuals.
 • Interessos: el major atractiu d’aquest programa en anteriors convocatòries era que el finançament mancava d’interessos. No obstant això, per als préstecs obtinguts per a aquest curs desapareix l’interès 0% i el préstec tindrà un interès fix al 5,433%. El Ministeri d’Educació subvencionarà parcialment els préstecs amb una ajuda equivalent a la quantitat que resulti d’aplicar durant els anys de manca el citat tipus d’interès.
 • Requisits dels sol·licitants: les mesures restrictives també afecten de forma parcial als requisits que s’han de complir per sol·licitar el Préstec Renda Universitat. El passat any es va incorporar una nova clàusula que es manté i restringeix l’accés al finançament a els qui hagin obtingut rendes superiors a 22.000 euros en l’exercici anterior (2010).
  Qui pot sol·licitar-ho

  Fins al 30 de maig estarà obert el termini per sol·licitar la nova línia del Préstec Renda Universitat 2011. Poden accedir al programa de finançament els graduats universitaris que realitzin o vagin a realitzar en el curs acadèmic 2011-2012 estudis de postgrau de màster o doctorat a Espanya, països de l’EEES, Estats Units o Canadà. Han de complir els següents requisits:

 • Tenir nacionalitat espanyola o d’un país de la Unió Europea o no comunitari (amb permís de residència), sempre que hagin residit a Espanya els quatre anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Haver obtingut un títol oficial de grau o equivalent, que faculti per a l’accés a ensenyaments de postgrau, amb posterioritat a l’1 de gener de 2000.
 • Tenir formalitzada la matrícula o haver estat acceptat en estudis oficials de postgrau a Espanya, en un país de l’EEES o Estats Units o Canadà, amb una càrrega lectiva d’almenys 30 crèdits ECTS o equivalent en el cas dels màsters, o d’un any acadèmic per al doctorat.
 • No haver obtingut prèviament un altre títol de màster oficial ni a Espanya ni a un altre país i no haver percebut el Préstec Renda Universitat en cap de les anteriors edicions.