Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Préstec sense interessos per a màsters

El préstec té un interès del 0% i es comença a retornar només quan el beneficiari supera els 22.000 euros de renda anual
Per EROSKI Consumer 15 de setembre de 2007

Des de l’1 de setembre els universitaris espanyols que hagin obtingut la seva llicenciatura a partir del 2003 poden sol·licitar l’anomenat Préstec Renda Universitat, un programa del Ministeri d’Educació i Ciència (MEC) en col·laboració amb l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) que permet obtenir un préstec sense interessos de fins a 22.800 euros per finançar estudis de màster oficials tant a Espanya com en la resta de països europeus. El programa, pel qual s’han destinat 50 milions d’euros, permetrà concedir almenys 6.000 préstecs en el curs 2007-2008.

Els titulats universitaris que vulguin ampliar els seus estudis de postgrau ho tindran més fàcil a partir d’ara gràcies al Préstec Renda Universitat, un nou programa de préstecs lligat a la renda futura del beneficiari engegat pel Ministeri d’Educació i Ciència. El préstec té un interès del 0% i únicament es començarà a retornar quan el beneficiari, una vegada transcorreguts dos anys des de la concessió, superi els 22.000 euros de renda anual, extingint-se el deute si transcorreguts quinze anys no s’ha aconseguit aquest nivell de renda; d’aquesta manera, es compliria el propòsit principal d’aquest programa: “que tots els graduats universitaris tinguin l’oportunitat de realitzar estudis de postgrau i que cap quedi exclòs per raons econòmiques” tal com especifica l’ordre ECI/1702/2007 del 12 de juny que regula aquest programa.

L’import màxim sol·licitat podrà ser de 6.000 euros, i la renda mensual tindrà un límit de 800 euros al mes
Respecte a la finalitat del préstec, la mateixa ordre estableix que aquest es destinarà a finançar els costos dels estudis de màster universitari, i facilitar una renda mensual als estudiants que ho desitgin. Per al finançament dels costos, l’import màxim sol·licitat podrà ser de 6.000 euros, i la renda mensual tindrà un límit de 800 euros al mes, des del mes de matrícula fins a la finalització dels estudis (màxim 21 mesos). En el cas que el préstec es concedeixi una vegada començat el màster, els estudiants podran sol·licitar l’abonament retroactiu de les corresponents mensualitats des de la data de formalització de matrícula, sempre que hagi estat posterior a l’1 de setembre de 2007.

Requisits per al préstec

El Préstec Renda Universitat pot ser sol·licitat per tots aquells que hagin obtingut una titulació universitària l’any 2003 o posteriorment i que tinguin nacionalitat espanyola, d’un país de la Unió Europea o d’un altre país no comunitari, sempre que s’acrediti la condició de resident a Espanya en els dos últims anys anteriors a la data de sol·licitud.

D’altra banda, per a la concessió del préstec és necessari estar matriculat o haver estat admès en un màster universitari d’almenys 60 ECTS (Sistema europeu de transferència i acumulació de crèdits) de durada. En el cas d’Espanya, els estudis han de ser d’un Màster Oficial (aquells adaptats a les directrius europees segons la Declaració de Bolonya de 1999); es poden consultar en el BOE del 14 de juny de 2007, on es publica la relació de programes oficials de postgrau corresponents al curs 2007-2008. En el cas que es vulguin realitzar els estudis en algun dels altres països de l’Espai Europeu d’Educació Superior, al no existir un llistat oficial, cada cas s’estudiés independentment, segons el MEC.

El procés de sol·licitud, que va començar l’1 de setembre i finalitzarà el 31 de juliol de 2008 o fins que s’esgoti la quantitat destinada al programa, és senzill, encara que únicament es pot realitzar online a través de la pàgina Web que el Ministeri d’Educació i Ciència ha habilitat per a tal efecte. En la sol·licitud, l’interessat ha d’emplenar un qüestionari amb les seves dades personals, la informació sobre la seva formació universitària, així com del màster que va a cursar, així mateix ha d’aportar la documentació (en forma de fitxer adjunt) del DNI, el Títol Universitari i la matrícula del màster. En la mateixa sol·licitud el beneficiari ha de detallar la quantitat del préstec sol·licitat, tant la quantitat inicial per finançar el màster, com, en el cas que es desitgi, la renda mensual requerida.

Una vegada enviada la sol·licitud juntament amb la documentació, el Ministeri compta amb un termini màxim de 45 dies naturals per estudiar-la i avaluar-la, en el cas que l’avaluació sigui positiva, l’estudiant podrà imprimir des de la mateixa Web un tiquet autorització per formalitzar el préstec en un termini de 30 dies a través de les entitats de crèdit col·laboradores seleccionades per l’ICO. A partir de llavors, el beneficiari podrà gaudir del seu préstec per a la finalitat establerta.

Amortització del préstec

Si una vegada començada l’amortització el beneficiari baixés el nivell de renda, el pagament es paralitzaria fins que tornés al nivell estipulat
Respecte al pagament del préstec, són destacables els avantatges que ofereix aquest programa. En primer lloc, els dos primers anys següents a la concessió són de manca obligatòria, és a dir, no existeix obligació de retornar cap quantitat; en segon lloc, una vegada transcorregut aquest període, el termini d’amortització només començarà a explicar-se si el beneficiari sobrepassa un nivell de renda superior a 22.000 euros, a partir de llavors el préstec s’amortitzarà en 8 anys mitjançant pagaments trimestrals, no podent superar el total anual amortitzat 1/8 del deute total; en qualsevol cas, només mentre es mantingui aquest nivell de renda es realitzarà el pagament, per tant, si una vegada començada l’amortització el beneficiari baixés el nivell de renda, el pagament es paralitzaria fins que tornés al nivell estipulat. I què ocorre en el cas que no s’aconsegueixin els 22.000 euros de renda requerits?, doncs si passats 15 anys des de la concessió del préstec la renda segueix sent inferior a aquesta quantitat, el deute s’extingirà.

D’altra banda, una altra dels avantatges addicionals, és que l’estudiant podrà realitzar l’amortització anticipada, sense penalització alguna, de la totalitat o part de la quantitat deguda una vegada transcorreguts els dos primers anys de vigència del préstec.

Altres opcions

Evidentment si es volen realitzar els estudis de postgrau a Espanya o en la Unió Europea, i es compleixen els requisits, el Programa Renda Universitat és l’opció més idònia, però què ocorre si es volen realitzar estudis a un altre país no comunitari o si el màster al que es vol optar no està catalogat com a oficial? D’una banda, en el cas de països no pertanyents a l’Espai Europeu d’Educació Superior, existeix una oferta, encara que limitada, de diverses entitats bancàries o caixes que ofereixen crèdits per estudiar cursos de màster i postgrau a l’estranger amb unes condicions avantatjoses i uns imports que oscil·len entre els 3.000 i els 40.000 euros. D’altra banda, per a aquells Màster no oficials a Espanya, l’oferta és més àmplia, ja que els crèdits per a estudis al nostre país han proliferat en els últims anys sobretot en el corresponent a estudis de postgrau; aquests crèdits, que poden aconseguir fins als 60.000 euros, cobreixen des de les despeses de matrícula fins al finançament dels estudis complets.