Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Quant costa estudiar a la universitat

Les comunitats autònomes fixen aquest curs els preus de les titulacions universitàries, sense els tradicionals límits màxim i mínim establerts en anys anteriors
Per Azucena García 30 de agost de 2013
Img calculadora listado

Calcular els costos de la matrícula universitària és clau per als estudiants. Els qui no puguin beneficiar-se d’una beca i manquin dels diners suficients, hauran de pensar com afrontar aquest desemborsament. Per al proper curs, les comunitats autònomes han hagut de fixar l’import d’acord als marges que han de cobrir els preus públics, segons estableix la Llei Orgànica d’Universitats (LOU). Conforme s’apropa l’inici de curs, és moment de fer càlculs, doncs en els butlletins autómicos ja s’han publicat els preus de les matrícules per a aquest curs, com es detalla a continuació.

Qui fixa el preu dels estudis universitaris

La Conferència General de Política Universitària aprova cada any la forqueta de preus públics subvencionats per al següent curs acadèmic. Fixa un límit màxim i mínim que les comunitats autònomes han de complir, i aquestes decideixen el cost final de les matrícules, dins d’aquests límits. Però aquest any hi ha canvis. Una resolució de començaments de juliol recull la decisió de la Conferència de no establir els límits d’aquesta forqueta.

Les comunitats autònomes fixaran els preus públics i les taxes per la prestació de serveis acadèmics i administratius

Les comunitats autònomes fixaran els preus públics i les taxes corresponents a la prestació de serveis acadèmics i administratius a les universitats públiques. Per a això, s’ajustaran a l’estipulat en l’article 81.3.b) de la LOU. Segons aquest article, en els ensenyaments de Grau, els preus públics han de cobrir entre el 15% i el 25% dels costos en primera matrícula, entre el 30% i el 40% en segona matrícula, entre el 65% i el 75% en la tercera i entre el 90% i el 100% dels costos a partir de la quarta.

“Pràcticament totes les comunitats autònomes estableixen diferents graus d’experimentalitat en els seus estudis i apliquen un preu de matrícula subvencionat diferenciat per a cadascuna de les experimentalitats”, recorda el Ministeri d’Educació. Per aquest motiu el cost variï segons la carrera que es cursi.

En quina comunitat és més car estudiar

Les estadístiques de preus públics universitaris del Ministeri d’Educació recullen el cost de les titulacions a les universitats públiques i la seva evolució respecte al curs anterior. A partir d’aquesta compilació i de les dades publicades per les comunitats autònomes, l’Informe CYD 2012, de la Fundació CYD (Fundació Coneixement i Desenvolupament), compara la distribució geogràfica dels preus públics universitaris a Espanya en primera matrícula.

L’anàlisi dels preus (en el capítol 2 de l’informe) revela que en el curs acadèmic 2012-2013 els estudis de primer i segon cicle, Grau i Màster van ser més cars en totes les comunitats excepte en dues. A Astúries i Galícia no es van incrementar els preus de primer i segon cicle, ni els de grau, mentre que l’any passat Catalunya va registrar el major augment, amb una pujada del 66,7% en les tres modalitats. Per la seva banda, Madrid els va pujar un 67,4% en els estudis de primer i segon cicle, “molt per sobre de les mitjanes”, subratlla l’estudi.

Les comunitats amb una menor pujada en les taxes dels estudis de primer cicle, segon i grau, després del creixement zero d’Astúries i Galícia, van ser Extremadura (1,9%), País Basc (2%), La Rioja (2,1%), Andalusia (2,4%), Aragó, Cantàbria (3,6%) i Navarra (4%). A Canàries, els imports dels estudis de primer i segon cicle es van incrementar un 1,9%, però els de grau van ascendir un 42,1%. Tal com assenyala l’informe, els preus públics de l’educació universitària són determinants, ja que “afecten als recursos dels quals disposen les institucions d’ensenyament superior i als costos que els estudiants assumeixen per la seva educació”.

En els estudis de Grau, durant el curs 2012-2013, el cost mitjà del crèdit en primera matrícula -la mitjana entre els diferents graus d’experimentalitat- va ser de 18,03 euros. Si es comparen els preus del crèdit en totes les comunitats autònomes, les cinc més cares per cursar estudis de grau van ser: Catalunya (33,52 euros), Madrid (25,22 euros), Castella i Lleó (22,79 euros), Comunitat Valenciana (20,19 euros) i Aragó (19,07 euros). Al contrari, les cinc comunitats autònomes més econòmiques per estudiar van ser: Galícia (11,89 euros), Andalusia (12,49 euros), Cantàbria (13,06 euros), Extremadura (14,39 euros) i Canàries (15,21 euros).

On consultar els preus públics universitaris per al curs 2013-2014

ja que les comunitats autònomes estableixen els preus públics de les titulacions universitàries, aquests es poden consultar en els butlletins autonòmics. Per la seva banda, la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED) publica els seus en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). Les taxes es fixen per a primera, segona, tercera i successives matrícules.

 • Andalusia. El Decret d’Ensenyaments, Centres i Preus Públics del Sistema Universitari Públic d’Andalusia estableix els preus d’estudis de grau, primer i segon i cicle i màster. El cost del crèdit serà de 12,62 euros en primera matrícula de Grau, un increment d’un 1,04% respecte al curs anterior i inferior a la variació de l’IPC. S’estipula un import únic en primeres i segones matrícules sense distinció per branques de coneixement.

 • Aragó. El Decret 127/2013, de 9 de juliol, estableix elspreus públics per la prestació de serveis acadèmics universitaris i recull les tarifes segons el grau d’experimentalitat. Pugen un 3,6% els imports per a l’obtenció de títols universitaris oficials de primer, segon i tercer cicle d’ordenacions anteriors, així com de Grau, Màster universitari habilitant i Doctorat.

 • Cantàbria. L’Ordre ECD/82/2013, de 18 de juliol, fixa els preus públics per la prestació de serveis i activitats acadèmiques universitàries. Aquests registren un increment del 3,3%, corresponent a l’IPC interanual de Cantàbria més un 0,5%, per als estudis de Grau, els corresponents a l’anterior ordenació universitària (renovades i no renovades), màster i doctorat.

 • Castella i Lleó. El Decret 28/2013, de 4 de juliol, de la Conselleria d’Educació regula un augment de l’1,4 % en les matrícules universitàries del primer cicle, màsters i doctorats.

 • Castella-la Manxa. L’Ordre d’11/07/2013 de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports de Castella-la Manxa estipula un increment de l’1,4%, la pujada de l’IPC des d’abril de 2012 a abril de 2013.

 • Catalunya. El Decret 192/2013, de 9 de juliol, fixa els preus dels serveis acadèmics en lesuniversitats públiques de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). El cost dels crèdits dels estudis de grau es manté per a les primeres matrícules i es puja a partir d’un 1,2% per a segones matrícules i següents. L’import dels crèdits oscil·larà entre 25,27 i 39,53 euros.

 • Comunitat de Madrid. El Decret 60/2013, de 18 de juliol, estableix una pujada de l’import del crèdit a les universitats públiques de la Comunitat de Madrid, que anirà entre 27 euros per a la primera matrícula del grau d’experimentalitat 3 i 151,60 euros per a quarta i successives matrícules del grau d’experimentalitat 1. El cost del crèdit dels ensenyaments de màster serà, com a mínim, 65 euros en primera matrícula i 97 euros en segona.

 • Comunitat Valenciana. El Decret 107/2013, de 26 de juliol, del Consell, aprova un increment del 1% en la matrícula dels títols de grau.

 • Extremadura. El Decret 122/2013, de 16 de juliol, actualitza els preus d’acorda la taxa de variació interanual de l’IPC des deel 31 de març de 2012 al 31 de març de 2013 i aplica una pujada del 2,4%. No es produirà increment algun per als imports públics per prestació de serveis acadèmics.

 • Galícia. El Decret 119/2013, de 18 de juliol, aprova la congelació dels preus, que seran els mateixos que el curs passat.

 • Illes Balears. El Decret 37/2013, de 12 de juliol, estableix que els imports de matriculació experimentin aquest curs una pujada del 5% a la Universitat de les Illes Balears (UIB).

 • Illes Canàries. El Decret 71/2013, de 5 de juliol, regula la congelació de les taxes universitàries per a aquest curs.

 • La Rioja. Els preus públics per al curs 2013-2014 registren un augment de l’1,4%, pendents de fixar per Ordre de la Conselleria d’Administració Pública i Hisenda del Govern de La Rioja.

 • Navarra. La Resolució 303/2013, de 10 de juny, estableix les taxes a la Universitat Pública de Navarra, on el preu del crèdit s’incrementa un 1,3% en titulacions de Grau i en les anteriors a la reforma.

 • País Basc. L’Ordre de 2 de juliol, de la Consellera d’Educació, Política Lingüística i Cultura, recull una pujada del 2,4%.

 • Principat d’Astúries. El Decret 37/2013, de 26 de juny, manté els preus públics del curs passat en els ensenyaments de Grau i en els ensenyaments de Màster que habilitin per a l’exercici d’activitats professionals regulades a Espanya en primera matrícula. Els ensenyaments de Màster que no habilitin per a l’exercici d’activitats professionals regulades experimentaran un increment del 5% en primera matrícula.

 • Regió de Múrcia. L’Ordre de 23 de juliol recull les taxes públiques per al proper curs.