Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Selectivitat per a estrangers

Abans de realitzar aquesta prova, és imprescindible homologar els estudis al títol espanyol de batxiller
Per EROSKI Consumer 20 de gener de 2010
Img exameneslistadojpg
Imagen: Jack Hynes

Els estudiants procedents de sistemes educatius estrangers, no pertanyents a la Unió Europea, que desitgin matricular-se a les universitats espanyoles, han de superar la prova d’accés específica que organitza cada any la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED). La selectivitat per a estrangers manté la mateixa estructura i sistema de qualificació que la de la resta de batxillers espanyols, encara que el seu contingut s’ajusta a determinades adaptacions curriculars establertes pel Ministeri d’Educació.

A partir del curs 2006-2007, tal com va establir la Llei Orgànica d’Educació (LLOI 2006), els estudiants d’Estats membres de la Unió Europea i uns altres que van signar un acord internacional de reciprocitat, com Suïssa i Xina estan exempts de la selectivitat. Aquests alumnes poden accedir a les universitats espanyoles en les mateixes condicions que els qui hagin superat les proves d’accés al nostre país, sempre que compleixin els requisits exigits al seu país d’origen per ingressar en l’ensenyament superior.

Malgrat aquesta exempció, molts d’aquests estudiants -entorn de 7.500- estan obligats a concórrer a la fase específica de la prova. Així ho confirma María Dolores García de l’Amo, Directora de selectivitat de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED). “El canvi en l’estructura de la selectivitat obliga en molts casos a presentar-se a la fase específica de la mateixa, que és voluntària però imprescindible per obtenir la puntuació d’accés requerida en les titulacions amb excés de demanda i, per tant, amb notes de cort més altes”, recalca.

Estudiants no comunitaris

Els més significatius són els estudiants que procedeixen del Marroc, Amèrica Llatina i Guinea Equatorial

A aquest grup d’alumnes se sumen els més de 5.000 estudiants d’altres sistemes educatius estrangers, diferents als anteriors, que cada any estan obligats a presentar-se a la prova d’accés a la universitat si volen accedir als centres d’educació superior del nostre país. Entre ells, els més significatius són els procedents del Marroc, Amèrica Llatina i Guinea Equatorial. Un 40% d’aquests alumnes resideix a Espanya.

Carla Vizcarra és un d’ells. Aquesta boliviana de 23 anys, establerta a Espanya des de 2007, es presentarà aquest curs per segona vegada a la prova. En la primera ocasió va tenir certes dificultats per superar-la, sobretot, per la diferència entre el contingut del currículum del seu país i el d’Espanya. Malgrat comptar amb el títol equivalent a batxiller a Bolívia, “en general, les matèries són més complexes” al nostre país, afirma Vizcarra. En algunes assignatures, com a història d’Espanya, han de començar de zero, ja que no es contemplen en el currículum del país d’origen. Per evitar aquestes divergències, aquest any ha optat per matricular-se en un centre de formació on imparteixen un curs específic per preparar la prova.

Requisits dels estudiants

El primer pas que han de donar els estudiants estrangers no comunitaris que desitgen realitzar l’examen de selectivitat és homologar el títol obtingut al país d’origen al títol de batxiller espanyol.

Per comprovar l’equivalència entre els respectius sistemes educatius, els interessats poden consultar les taules aprovades pel Ministeri d’Educació, on es recullen els títols i estudis espanyols d’educació no universitària als quals poden homologar-se o convalidar-se els corresponents de 53 països. En el cas que no s’hagin dissenyat taules, es té en compte, a més del contingut i durada dels estudis, els precedents administratius i la situació de reciprocitat que mantingui el país d’origen amb els títols espanyols.

Diferències amb la prova per a espanyols

La selectivitat per a estrangers manté la mateixa estructura i sistema de qualificació que la prevista per als estudiants espanyols. No obstant això, difereix en dos aspectes: l’organització i el contingut.

Els exercicis dels exàmens corresponents a les matèries comunes de batxillerat són diferents

 • Organització: l’única responsable de l’organització de la prova per a estrangers és la Universitat Nacional d’Educació Distancia (UNED). Aquesta emet les convocatòries, gestiona la matrícula i determina els llocs de celebració de les proves.
 • Continguts: els exercicis dels exàmens corresponents a les matèries comunes de Batxillerat són diferents als de la selectivitat per a espanyols. S’ajusten a les adaptacions curriculars que aprova cada any el Ministeri d’Educació. Tal com afirma María Dolores de l’Amo, “els canvis són mínims”. Afecten a les assignatures d’història d’Espanya, història de la filosofia i llengua i literatura, però sense diferències substancials. “No cal pensar que la prova per a sistemes educatius estrangers és més fàcil”, subratlla. “Els exercicis de la fase específica són iguals que per a un estudiant del nostre país, l’exigència és la mateixa”, afegeix la Directora de selectivitat de la UNED.

  En l’annex a l’ordre ministerial que regula el procediment d’accés a la universitat per a estrangers, es pot consultar el currículum sobre el qual versaran els exercicis de la fase general de llengua castellana i literatura, llengua estrangera i història d’Espanya o història de la filosofia. El de les matèries de modalitat és el mateix que l’establert en l’ordenació del currículum del Batxillerat espanyol.

  Organització de la prova

  La UNED organitza cada any dues convocatòries per a estrangers, una al juny i una altra al setembre. Per a aquest curs 2010-2011, les dates establertes són les següents: del 30 de maig a l’1 de juny (convocatòria ordinària) i del 2 al 4 de setembre (convocatòria extraordinària). En general la inscripció per a l’examen de juny s’obre durant el mes d’abril i per a setembre, els estudiants s’han d’inscriure entre finals de juliol i principis d’agost.

  La prova se celebra a les seus de la UNED i en determinats països d’Europa i Amèrica

  Tal com estableix el Reial decret 1892/2008, que regula les condicions d’accés als ensenyaments universitaris, la prova per a estrangers se celebra a les seus del centre, que podrà organitzar també, si el nombre d’estudiants ho justifica, proves simultànies als països on hi hagi Conselleria d’Educació en l’Ambaixada d’Espanya:

 • Espanya: els exàmens al nostre país se celebraran als centres associats de la UNED d’Elx, Barcelona, Las Palmas, Màlaga, Madrid, Palma de Mallorca, València, Mèrida (setembre), La Seu d’Urgell (Lleida) i Terrassa (Barcelona).
 • Europa: es convoquen proves a Londres, Andorra, Berlín, Berna, Brussel·les, Lisboa, París i Roma.
 • Continent americà: se celebra la prova del 2 al 4 de juny i del 8 al 10 de setembre a Buenos Aires, Caracas, Santiago de Xile, Lima, Mèxic D.F., Nova York. Quito, Bogotà i Sao Paulo.

  Matrícula i documentació

  L’estudiant indica en la matrícula el lloc on es desitja realitzar la prova i l’opció per la qual es presenta

  Els estudiants que vulguin presentar-se a la prova de selectivitat per a estrangers de la UNED han de formalitzar la matrícula per alguna de les vies que estableix aquesta institució universitària: on line o presencial. En tots dos casos, han d’emplenar els impresos oficials de matrícula, que s’obtenen als centres nacionals de la UNED i en els organismes estrangers competents. En aquest document, l’alumne indica el lloc on desitja realitzar la prova i l’opció per la qual es presenta.

  És necessari abonar les taxes corresponents. Per a aquest curs 2010-2011, el preu de la matrícula ordinària per a alumnes nous és de 101,26 euros i per a alumnes repetidors de 76,37 euros. Els membres de família nombrosa general tenen una exempció del 50% i els de categoria especial del 100%. Les víctimes de terrorisme, orfes de funcionaris morts en acte de servei o persones amb discapacitat estan exempts d’abonar les taxes però han de pagar les despeses d’obertura d’expedient i gestió administrativa (30,24 euros).

  Aquests impresos i el justificant de pagament han d’acompanyar-se de la següent documentació:

 • Fotocòpia de la credencial de convalidació del títol de batxiller expedit pel Ministeri d’Educació o volant per a la inscripció condicional, quan l’alumne estigui en tràmit d’obtenir-la.Si es repeteix la prova, papereta de qualificació de l’última convocatòria.

 • Certificació legalitzada i traduïda de les qualificacions obtingudes en els estudis convalidats. És necessària per calcular la nota mitjana del seu expedient acadèmic, imprescindible per ponderar-la amb la qual s’obtingui en la prova i obtenir la nota d’accés a la universitat.
  El nou examen

  L’estructura de la prova d’accés a la universitat a la qual es presentaran aquest any els estudiants estrangers d’altres sistemes educatius és la mateixa que la dels alumnes espanyols. El principal avantatge que obtenen els futurs universitaris amb la nova modalitat de selectivitat és que no necessiten examinar-se de la part específica de la prova si tenen previst accedir a titulacions en les quals no hi ha excés de demanda. En aquests casos, n’hi ha prou amb realitzar la part comuna.

  La prova queda estructurada de la següent manera:

  Fase general: quatre exercicis corresponents a llengua castellana i literatura, llengua estrangera, història d’Espanya o filosofia i una matèria de modalitat que tria l’alumne. Les notes obtingudes tenen validesa indefinida.

  Fase específica: és voluntària i consisteix en la realització de fins a quatre exercicis de qualsevol de les matèries de 2º de Batxillerat, siguin o no de la modalitat cursada per l’alumne. Les notes obtingudes en les matèries d’aquesta fase tenen validesa per accedir a la universitat solament durant els dos cursos següents a la superació de la prova.