Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

3 formes d’eliminar l’IRPH de la teva hipoteca sense anar a judici

L'Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris es pot suprimir mitjançant una novació, una subrogació o una cancel·lació
Per Miquel Riera, Helpmycash 16 de abril de 2018

El Tribunal Suprem espanyol el va deixar bastant clar al novembre de 2017: referenciar una hipoteca al. Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH) no és una pràctica abusiva. Aquesta decisió va ser portada al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per aconseguir una fallada favorable als consumidors afectats, però fins que aquesta institució es pronunciï, sembla que serà difícil desfer de l’IRPH Entitats per la via judicial. Així i tot, és possible suprimir aquest índex d’altres maneres sense necessitat de presentar una denúncia davant els jutjats. A continuació s’explica com.

Img eroskiirphprincipal listg

La novació és l’opció més barata per eliminar l’IRPH de la hipoteca

Tenir contractada una hipoteca lligada al. IRPH Entitats no és convenient , ja que es paga, de mitjana, uns 1.100 euros més a l’any que si el préstec està referenciat a l’euríbor. Per això, no és estrany que els afectats per aquesta taxa vulguin desfer d’ella com més aviat millor, una cosa que poden aconseguir si negocien la seva supressió amb la pròpia entitat prestadora .

En termes tècnics, a aquesta operació la hi denomina novació d’hipoteca i consisteix en elaborar una nova escriptura en la que es detallin les modificacions de les clàusules que interessi canviar; en aquest cas la corresponent a l’interès aplicat. D’aquesta manera, és possible eliminar l’índex IRPH i substituir-lo per l’euríbor o per una mena fixa .

Però per dur-ho a terme és imprescindible contar amb el. vistiplau del banc , que pot ser que es negui a fer la novació o que demani una cosa a canvi (com incorporar comissions, per exemple). A més, aquesta operació té un cost : cal pagar la possible comissió per novació (entre el 0,1% i l’1%, en general), els aranzels notarials i registrals corresponents i els honoraris de l’agència gestora (entre 100 i 400 euros).

També es pot suprimir l’IRPH amb una subrogació

Però què ocorre si l’entitat no vol dur a terme la novació? En aquests casos, es pot eliminar l’IRPH mitjançant el trasllat del préstec hipotecari a un banc que accepti canviar-lo per l’euríbor o per un interès fix. Aquesta operació rep el nom de. subrogació de creditor i permet modificar la mena aplicada sobre la hipoteca i el termini d’amortització.

Per fer la subrogació cal portar un mínim d’entre tres i cinc anys pagant les quotes , doncs, en cas contrari, serà difícil trobar a un banc disposat a fer del deute. Així mateix, cal destacar que si l’entitat original decideix igualar o superar l’oferta de la seva competidora (enervació), el prestatari estarà obligat a acceptar aquesta contraoferta i no podrà variar de banc.

A més, aquesta operació és una mica més cara que la novació . Entre els seus imports està la possible comissió per subrogació (del 0,5% o del 0,25%, si s’efectua a partir del sisè any del termini), els aranzels notarials i registrals, els honoraris de la gestoria i el cost de la taxació (entre 100 i 300 euros). No obstant això, en subrogar una hipoteca no cal abonar l’impost sobre actes jurídics documentats ( IAJD ).

Demanar una nova hipoteca, l’últim recurs

Si no és possible dur a terme una novació o una subrogació, hi ha una tercera manera d’eliminar l’índex IRPH Entitats del contracte: subscriure un nou préstec hipotecari que no l’incorpori per cancel·lar l’actual hipoteca . Es pot tractar de signar el nou crèdit amb el propi banc o amb una altra entitat, que amplia el ventall d’opcions.

Tanmateix, aquesta alternativa presenta diversos inconvenients : les despeses de constitució d’una hipoteca són més cars que els de subrogació o novació i alguns bancs no estan disposats a concedir préstecs hipotecaris per refinançaments, és a dir, per millorar o modificar les condicions d’una hipoteca ja existent. A més, cal tenir present que gairebé cap entitat prestarà més del 80% del valor de taxació de l’habitatge perquè el seu client cancel·li el seu crèdit hipotecari.

Quant al preu d’aquesta operació, caldria abonar la possible compensació per desistiment de. la hipoteca que es cancel·larà (0,5% o 0,25%, si ja han passat més de cinc anys de termini), la possible comissió d’obertura del nou préstec , les despeses de notaria, registre, gestoria i taxació corresponents i l’impost sobre actes jurídics documentats.