Infografia

El microxip caní

Chipcanino

Permet la identificació dels gossos mitjançant un codi numèric