Infografia

Compostatge

Compost

El reciclatge dels residus orgànics és una ajuda davant el problema dels residus urbans. A més, contribueix a cura del medi ambient millorant la qualitat del sòl.