Infografia

Dessalinització d’aigua de mar

Plantas desaladoras

La dessalació d’aigua per consum humà es duu a terme mitjançant diferents mètodes.