Infografia

Energia solar CSP i CPV

Energia solarcsp

Les noves tecnologies en panells solars que es comercialitzen en l’actualitat aporten diversos beneficis respecte als tradicionals fotovoltaics.