Infografia

Gas natural

Gasnatural

Es forma per la degradació de la matèria orgànica. Pot trobar-se en jaciments al costat del petroli, o de forma aïllada.