Infografia

Petroli

Petroleo

El petroli, igual que el gas natural, és un compost orgànic format per dos elements: carboni i hidrogen