Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Entrevista

Alberto González, responsable de Qualitat de l’Aire de l’Agència Europea de Medi ambient

La UE preveu dues iniciatives per fer consistents les dades d'emissions dels fabricants de cotxes i els de la conducció real
Per Alex Fernández Muerza 29 de abril de 2016
Img alberto aema hd
Imagen: EEA

La contaminació de l’aire és responsable de més de 400.000 morts prematures a Europa cada any, malgrat les millores aconseguides en els últims anys. Són algunes de les conclusions dels informes més recents de l’Agència Europea de Medi ambient (AEMA) destacades per Alberto González Ortiz, antic cap de Qualitat de l’Aire en el Ministeri espanyol de Medi ambient (MAGRAMA) i, en l’actualitat, responsable de Qualitat de l’Aire d’aquest organisme ambiental de la Unió Europea (UE). Segons aquest expert, la UE necessita més mesurades perquè la pol·lució de l’aire no generi “un dany inacceptable per a la salut humana i el medi ambient”, entre elles, realitzar canvis “fonamentals” en el sistema de transport. En aquest sentit, i després del frau de les emissions que va protagonitzar Volkswagen, González assenyala que la UE preveu l’aprovació de dues iniciatives perquè les dades d’emissions dels fabricants de cotxes siguin consistents amb els de la conducció real.

L’AEMA ha publicat diversos estudis sobre la contaminació de l’aire que sofrim els europeus. Quines dades destacaria?

“Europa necessita mesures addicionals perquè la contaminació de l’aire no generi danys inacceptables”
Les principals conclusions són que s’han produït millores considerables en la qualitat de l’aire en les últimes dècades, sobretot per l’aplicació d’una sèrie d’instruments legals per reduir les emissions contaminants. Malgrat això, la contaminació atmosfèrica segueix sent responsable de més de 400.000 morts prematures a Europa cada any i continua danyant la vegetació i els ecosistemes. Una proporció significativa de la població urbana europea segueix exposada a nivells nocius de contaminació de l’aire.

Quins són els pitjors contaminants?

Els contaminants que més afecten a la salut humana són les partícules fines (PM), l’ozó troposfèric (O3) i el diòxid de nitrogen (NO2).

Per què la UE no assumeix els límits d’emissions recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per als contaminants de l’aire?

El Programa Aire Net per a Europa, adoptat per la Comissió en 2013, proposa l’objectiu a llarg termini de no superar els nivells de referència de l’OMS per a la salut humana. Incloure aquestes directrius de forma vinculant en les directives europees requerirà un acord entre la Comissió, el Parlament i els Estats membres. Amb la legislació actual i l’aplicació d’aquest programa s’esperen millores contínues en els nivells de contaminació de l’aire, però després de 2030 s’espera que solament hi hagi un progrés lent. Es necessiten mesures addicionals perquè Europa pugui aconseguir l’objectiu a llarg termini de nivells de contaminació que no generin un dany inacceptable per a la salut humana i el medi ambient.

Espanya és el país amb més cotxes diésel d’Europa. Tenim un problema més greu del que es creu, sobretot després de conèixer el frau en les emissions de fabricants com Volkswagen?

“La contaminació de l’aire és responsable de més de 400.000 morts prematures a Europa cada any”
La situació ha millorat al llarg dels anys. En 2014, últim any amb dades oficials reportades a l’AEMA, i tenint en compte els nivells europeus de qualitat d’aire, es van superar els valoris límit de NO2 en estacions de tràfic de les principals ciutats (com Madrid, Barcelona o València), va haver-hi poques superacions de PM10 (tres estacions van sobrepassar el valor límit diari i una el valor límit anual) i l’ozó va presentar superacions en tot el país, excepte algunes regions en el nord i nord-est del país. Finalment, va haver-hi un cas de superació del valor objectiu per al níquel associat a l’activitat industrial.

L’AEMA ja era crítica amb els fabricants de cotxes abans de l’escàndol de Volkswagen. Per què no els van fer cas?

Publiquem dades sobre diòxid de carboni (CO2) dels nous vehicles, incloent automòbils de fabricants com Volkswagen, però no fem complir la legislació, ni comprovem si els fabricants s’adhereixen a ella. Això correspon a la Comissió i les autoritats nacionals.

Hi ha hagut canvis o noves decisions per controlar a les empreses de l’automòbil?

Dues importants iniciatives estan previstes en la UE per ajudar a assegurar la consistència entre les dades de laboratori dels fabricants i els de conducció real. Això inclou l’actualització del test oficial i la introducció d’un procediment per mesurar les emissions de NOx (òxids de nitrogen) reals de vehicles en carretera. A més, al desembre de 2015, el Parlament Europeu va crear una Comissió de Recerca per investigar les al·legacions d’infracció i mala administració en l’aplicació del Dret de la Unió en relació amb el mesurament de les emissions en el sector de l’automoció.

Què caldria fer per lluitar contra la contaminació de l’aire?

“La qualitat de l’aire a Espanya ha millorat al llarg dels anys”
Vehicles, indústries, plantes d’energia, agricultura i llars són els principals contribuents a la contaminació de l’aire a Europa. Es necessiten canvis fonamentals en el sistema de transport, incloses solucions tecnològiques i canvis de comportament per reduir els seus efectes nocius. És necessari engegar mesures per disminuir les emissions degudes a la crema de carbó i llenya per a calefacció tant en llars com en instal·lacions comercials i institucionals. Cal controlar les emissions d’amoniaco procedents de l’agricultura. A més, la naturalesa transfronterera de la contaminació requereix esforços internacionals. D’altra banda, les Directives sobre qualitat de l’aire també obliguen als Estats membres a aplicar mesures més locals. Exemples de mesures reeixides inclouen la promoció del transport públic i sistemes de mobilitat alternatius, la implementació de zones de baixes emissions, la prohibició de determinats combustibles domèstics o la calefacció de districte.

Des del Ministeri de Medi ambient s’ha dit que la situació de la qualitat de l’aire a Espanya depèn també de les característiques especials de la nostra zona geogràfica. Quin és la seva opinió?

La situació geogràfica d’Espanya implica alguns episodis naturals amb aportació de sorra del Sahara, que incrementen els nivells de PM (segons la legislació, les superacions atribuïbles a fonts naturals, una vegada demostrades, poden descomptar-se per comprovar el compliment dels valoris límit) i una alta insolació a l’estiu, que significa alts nivells d’ozó.

Què poden fer els ciutadans per millorar la qualitat de l’aire?

En primer lloc, informar-se dels nivells de contaminants de l’aire i els seus causants. L’AEMA és una font fiable d’informació. En segon lloc, fins i tot petites accions per reduir les emissions poden ajudar, com usar el transport públic, limitar el de cotxes privats, no fer fogueres, comprar electrodomèstics més eficients, etc. Finalment, influir en els seus responsables polítics i demanar-los que prenguin mesurades.