Infografia

Allaus

Aludes

Una allau,també denominat devessall, és una massa de neu, de dimensions i recorregut variables, que es desprenen i cau al llarg d’un vessant.