Infografia

Aqüicultura marina

Acuicultura

La meitat dels peixos que es consumeixen a tot el món procedeixen de l’aqüicultura.