Infografia

Autobusos amb pila de combustible

Auto hidrogeno

Les piles de combustible són sistemes electroquímics en els quals l’energia produïda per una reacció química entre l’hidrogen i l’oxigen es converteix en electricitat