Infografia

Biodigestores

Biodigestores

Són contenidors que produeixen biogàs i abonament natural a partir de material orgànic, principalment excrements animals, humans i deixalles vegetals