Infografia

Bucs propulsats pel vent

Buques cometa

Un estel subjecte a la proa d’un buc utilitza l’energia del vent per subministrar propulsió auxiliar.