Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Cap a una explotació pesquera més eficient

El Parlament Europeu decideix posar fi als descartis en la pesca i gestionar-la en relació al Rendiment Màxim Sostenible de les espècies
Per Carolina Alonso, AZTI 13 de octubre de 2015
Img explotacionpesquera
Imagen: AZTI

Europa consumeix grans quantitats de productes marins. En l’actualitat, el 75% de les poblacions de peixos en aigües de la Unió Europea estan sobreexplotadas, mentre que la mitjana mundial és del 25%. Aquestes dades van ser utilitzades per la Comissió Europea per presentar una reforma de la Política Pesquera Comuna que va entrar en vigor l’1 de gener de 2014. La coneguda com la PPC, i l’origen del qual es troba en els anys setanta, permet gestionar els recursos i les flotes. En aquest article es detallen les seves claus: una gestió basada en el Rendiment Màxim Sostenible (RMS), una pesca sense descartis, la creació del Fons Europeu Marítim i de Pesca i diversos aspectes que contribueixen al fet que sigui un mercat més transparent.

El 75% de les poblacions de peixos en aigües de la Unió Europea estan sobreexplotadas

Imatge: AZTI

La PPC estableix les quotes de captures per a cada espècie i per a cada Estat membre. No obstant això, aquest sistema no ha impedit la sobreexplotació dels recursos, hagut de, entre altres raons, a la falta de dades fiables amb els quals calcular les quotes, la deficient implementació de les regulacions en algunes pesqueres i la incertesa provocada per un coneixement incomplet de la dinàmica dels ecosistemes marins.

Gestió basada en el Rendiment Màxim Sostenible (RMS)

Un dels aspectes més destacats de la nova PPC és la gestió basada en el rendiment màxim sostenible (RMS). És a dir, quin és el màxim de captures que pot extreure’s d’una població any rere any sense danyar-la. Què suposa?

 • Abandonar la pesca intensiva de les poblacions més disminuïdes, passant a una pesca racional de les més abundants. Així s’aconseguirà un augment de la grandària de les poblacions i dels espècimens, que aconseguiran al mercat un preu per quilogram més alt.
 • Més avantatges: si es baixa la captura de peixos de talla no reglamentària, disminuiran també els descartis.
 • I lloc que porta menys temps capturar una tona de peix d’una població abundant que d’una petita i dispersa, es reduiran les despeses de combustible i les emissions de carboni.

En resum, suposa unes pesqueres més rendibles, ja que augmenten els marges de benefici, els rendiments del capital invertit, la productivitat i la competitivitat. Segons la Comissió Europea, si les poblacions s’exploten de manera eficient, la grandària dels caladors augmentaria en un 70% i es generaria un valor afegit en el sector valorat en 2.700 milions.

Els Estats membres de la UE van subscriure l’objectiu del RMS en la Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret del Mar (1982) i ho van ratificar en l’Acord de les Nacions Unides sobre les Poblacions de Peixos (1995), a la Declaració de Johannesburg (2002) i en Nagoya (2010). Socis com Estats Units i Austràlia ja han avançat en aquesta adreça, mentre que la UE es troba retardada.

La millor forma d’aconseguir el rendiment màxim sostenible consisteix a elaborar plans de gestió plurianuals, disminuint la mortalitat per pesca de forma gradual per aconseguir l’estabilitat en la gestió. Des de 2010 ja s’ha aconseguit en 11 poblacions de peixos, entre les quals estan, per exemple, la de gall d’Espanya i Portugal.

Fora els descartis

El problema per calcular quin és el Rendiment Màxim Sostenible és l’absència de dades fiables, ja que, en moltes ocasions, els pescadors retornen al mar els peixos que, bé per no aconseguir la grandària legal o per ser espècies que no tenen sortida comercial, no els interessen. Són els denominats descartis, les dades dels quals no queden registrats en cap lloc.

Per a això, la PPC introduirà de manera gradual (2015-2019) l’obligatorietat de desembarcar totes les captures, incloses les captures no desitjades. Això evitarà haver de basar-se en estimacions de descartis, com es fa ara, sempre més imprecises que les dades reals. A més, estimularà mètodes de pesca més selectius, menys derrochadores.

Img beitabiziai igoonandiaazti
Imatge: AZTI. Iñigo Onandia

Fons Europeu Marítim i de Pesca

Per ajudar al sector pesquer i als municipis depenents de la pesca a adaptar-se a aquestes regulacions, la Comissió ha creat un instrument anomenat Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP) que finançarà:

 • mètodes de pesca més selectius;
 • reunions amb el sector pesquer per intercanviar idees i millors pràctiques;
 • cursets de formació i capacitació per familiaritzar-se amb arts de pesca innovadores;
 • diversificació dels pescadors artesanals;
 • recopilació de dades biològiques i socioeconòmics per part del sector pesquer;
 • desenvolupament de marques del tipus “pescat de rendiment màxim sostenible”.

Cap a un mercat més transparent

Una altra de les novetats que ha implantat la nova PPC és una major informació al consumidor. D’acord amb les noves normes, que s’apliquen a peixos, mol·luscs, crustacis i algues, els productes que es venen als consumidors o a empreses d’hostaleria han de portar la següent informació:

 • nom comercial i científic de l’espècie.
 • procedència: pesca extractiva o aqüicultura.
 • zona de pesca o producció i tipus d’art de pesca utilitzat.
 • si el producte és descongelat i data de consum preferent.

D’altra banda, la Comissió Europea ha creat l’Observatori Europeu del Mercat dels Productes de la Pesca i de l’Aqüicultura (EUMOFA), una eina on line per millorar la transparència i eficàcia del mercat de productes pesquers i d’aqüicultura. Conté informació d’interès per a productors, transformadors, importadors, comerciants, consumidors, analistes de mercat i responsables polítics.

EUMOFA permet un control directe del volum, el valor i el preu dels productes de la pesca i l’aqüicultura, a més d’incloure les importacions i exportacions. Recull dades dels països de la UE, Noruega, Islàndia i les institucions europees i s’actualitza cada dia.