Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Com denunciar a Europa problemes de medi ambient

Espanya és un dels països més actius de la UE en denúncies mediambientals formulades per ciutadans a l'Europarlament
Per Alex Fernández Muerza 27 de maig de 2009
Img practicas ue

La conservació del medi ambient depèn en gran manera de la Unió Europea, ja que els seus responsables creen les lleis que afectaran la resta de les legislacions mediambientals dels Estats membres. A més de votar, els europeus tenen una altra forma activa de participar en aquesta institució: denunciar problemes que afecten el seu entorn natural. La Comissió de Peticions és un dels instruments de denúncia que es troben a l’abast de tots els consumidors, i els espanyols destaquen entre els ciutadans més actius de la UE quant a la seva utilització.

Imatge: ElPlanB

La Comissió de Peticions del Parlament Europeu (PE) és una de les vies de denúncia més directes per als consumidors. En concret, pot fer ús d’aquest procediment qualsevol ciutadà de la UE o resident en aquesta, i ja sigui de manera individual o en associació amb uns altres, així com qualsevol empresa, organització o associació amb seu social a la UE.

Espanya origina un 20% de les denúncies mediambientals que arriben a la Comissió de Peticions
Aquesta comissió estudia les peticions dels ciutadans sobre qualsevol assumpte d’interès públic o privat, sempre que pertanyi a algun dels àmbits d’activitat de la UE. Les denúncies relacionades amb el medi ambient són cada vegada més nombroses: durant 2008 es van rebre des de tots els països membres un total de 309 peticions relacionades amb el medi ambient, d’un total de 1.886. Espanya és un dels països més actius en aquest àmbit, ja que segons dades de la pròpia comissió, origina un 20% de les denúncies mediambientals que arriben a la comissió de peticions.

Quant a les característiques de les peticions més comunes relacionades amb el medi ambient, destaquen les que afecten la normativa europea, com la directiva dels ocells (BIRDS), el tractament d’aigües, la xarxa Natura 2000 o normes sobre contractació pública.

La petició pot ser una sol·licitud particular, una queixa o observació relativa a l’aplicació del dret comunitari, o una crida dirigida al Parlament Europeu perquè es posicioni davant un assumpte concret. La petició es pot presentar per correu postal o mitjançant formulari via Internet. Els membres de la comissió recomanen detallar tota la informació de manera clara, evitant els detalls superflus, si bé es pot afegir un resum.

Img practicasUna vegada rebuda, la Comissió de Peticions, que generalment es reuneix cada mes, excepte en agost, informarà de la decisió adoptada al responsable de la petició. Els interessats poden seguir els debats de la Comissió de Peticions a través de la web del PE. A més, els peticionaris estan informats en tot moment per carta o correu electrònic de les decisions que presa aquesta comissió parlamentària, així com dels resultats de les recerques de la Comissió Europea (CE).

Si la Comissió de Peticions considera que es produeix una infracció de la legislació comunitària, admet a tràmit la petició. Posteriorment, la CE investiga a fons l’assumpte i els diputats de peticions debaten la qüestió. Si es decideix que en efecte s’infringeixen les normes, es pot emportar al país al Tribunal de Justícia de la UE, o els propis països poden prendre les accions que considerin oportunes contra les entitats infractores.

El PE agraeix aquestes peticions, ja que suposen una bona oportunitat de cridar l’atenció sobre qualsevol violació dels drets dels ciutadans europeus comesa per un Estat membre o qualsevol altra autoritat.

Crítiques al sistema

Una de les crítiques més comunes cap a la UE sol ser la seva presumpta incapacitat a l’hora de prendre mesures concretes. En el cas concret de la Comissió de Peticions, els seus detractors asseguren que es tracta d’un procés lent que pot durar mesos i fins a anys fins que s’aconsegueix, en el seu cas, algun resultat positiu. Així mateix, si bé qualsevol persona pot escriure una petició, és recomanable conèixer a fons la legislació europea per a redactar la petició conforme a les lleis comunitàries i tenir així més oportunitats que sigui acceptada a tràmit.

La UE pot actuar i sancionar als països que no respecten la legislació comunitària sobre medi ambient o que no garanteixen el seu compliment
En aquest sentit, convé tenir molt clar que la petició pertany a l’àmbit d’activitats de la UE. Per exemple, si un assumpte és competència i responsabilitat de l’Estat membre, la petició serà declarada improcedent. En tal cas, la comissió pot suggerir al responsable de la petició que es dirigeixi a una autoritat nacional o a un altre organisme no pertanyent a la UE.

Els membres de la comissió recorden també que el PE no és una autoritat judicial, per la qual cosa no pot dictar sentències, ni revocar decisions dels tribunals de justícia dels Estats membres, ni substituir als procediments judicials incoats als països membres. Així mateix, els assumptes relacionats amb la mala administració en les institucions o òrgans de la UE no són competència de la Comissió de Peticions, sinó del Defensor del Poble Europeu.

Des del Parlament Europeu defensen les institucions europees en recordar que la UE pot actuar i sancionar als països que no respecten la legislació comunitària sobre medi ambient o que no garanteixen el seu compliment. Aquestes mesures es realitzen per mitjà del Tribunal de Justícia de la Unió i gràcies, en moltes ocasions, a la participació activa dels ciutadans europeus en el procediment de control democràtic.

Altres fórmules de denúncia i informació

La Comissió de Peticions és el sistema creat per a enviar una denúncia al PE més comuna, però no és l’únic. El Correu del Ciutadà és una bústia electrònica per a formular al Parlament Europeu preguntes, demanar informació o presentar propostes referides a assumptes pertanyents als àmbits d’activitat de la UE. Una vegada rebut el missatge, els responsables del Correu del Ciutadà transmetran en un termini raonable les respostes que rebin dels altres serveis del PE.

Així mateix, la CE també té mecanismes de protecció dels drets dels consumidors. Per exemple, en la web “Consumidors” s’ofereix informació i assessorament sobre diversos aspectes que afecten en general els drets dels consumidors, i en particular a la seva relació amb el medi ambient i la salut, com les joguines infantils, els productes perillosos i les substàncies químiques, l’energia, les compres o les vacances.