Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Com i per què cal reciclar les bombetes

Els consumidors poden dipositar-les en punts nets, de recollida específica o de venda per reaprofitar els seus materials i evitar el seu impacte ambiental
Per Alex Fernández Muerza 18 de agost de 2008
Img bombilla
Imagen: Vase Petrovski

Les bombetes estan fetes de vidre i metalls que poden reciclar-se, i en el cas de les de baix consum, també de mercuri, que ha de recuperar-se per llei per evitar el seu elevat poder contaminant. Per això, l’esperada generalització d’aquestes bombetes d’estalvi en els propers anys fa necessària una major conscienciació per reciclar-les i gestionar els seus residus correctament.

Imagen: Dan Shirley

La fi de les bombetes incandescents està cada vegada més a prop. La Comissió de l’Energia Europea vol que entre 2010 i 2015 la majoria dels països comunitaris les substitueixin per les de baix consum, que gasten menys electricitat, duren molt més que les convencionals i, per tant, permeten un major estalvi econòmic i un menor impacte mediambiental.

A Espanya, diversos responsables institucionals han anunciat mesures per dur a terme aquesta transició. D’una banda, la Comissió de Medi ambient, Mitjà Rural i Marí del Congrés aprovava reemplaçar les bombetes poc eficients abans de tres anys. D’aquesta manera, les llars espanyoles haurien de substituir uns 217 milions de bombetes en aquest termini. Com a mesura de suport, el Pla d’Estalvi Energètic del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç preveu repartir 49 milions de bombetes de baix consum, de manera que cada llar obtingui una en 2009 i una altra en 2010.

El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç preveu repartir 49 milions de bombetes de baix consum en dos anys
Ara bé, què fer amb les bombetes que ja no es van a usar, o simplement estan trencades i es van a rebutjar? La Directiva Europea sobre Residus d’Aparells Electricos i Electronicos (RAEE), que s’aplica a Espanya des del 25 de febrer de 2005 mitjançant el Reial decret 208/2005, estableix un grup d’aparells d’enllumenat que no es poden tirar a les escombraries, sinó que han de ser recollits de forma selectiva (sense barrejar amb altres residus) i transportats de manera que es faciliti el seu posterior tractament.

En concret, aquestes bombetes són del següent tipus: lluminàries per a llums fluorescents (a exclusió de les lluminàries de llars particulars), llums fluorescents rectes, llums fluorescents compactes, llums de descàrrega d’alta intensitat i de sodi de baixa pressió, i altres aparells d’enllumenat utilitzats per difondre o controlar llum a exclusió de les bombetes de filaments. En aquest apartat entren per tant les denominades bombetes de baix consum i les fluorescents.

La norma indica que els consumidors poden lliurar sense cost algun aquestes bombetes que vagin a rebutjar en els següents llocs:

  • En els punts de venda o distribució sempre que s’adquireixi una nova de tipus equivalent o realitzi les mateixes funcions que la que es rebutja.
  • En els punts nets o en punts de recollida que haurà d’haver-hi en municipis de més de 5.000 habitants. En poblacions menors, se segueix la norma de la comunitat autònoma en qüestió.

Per la seva banda, els productors han de comptar amb sistemes de recollida selectiva de les bombetes no destinades a ús domèstic, encara que se’ls permet arribar a acords amb les institucions perquè facin aquesta comesa.

Tal com explica Luis Palomino, secretari general d’ASEGRE, els materials d’aquestes bombetes han de ser adequadament tractats, de manera que es recuperarà d’una banda el mercuri, una substància perillosa que pot afectar a la salut humana i al medi ambient, i d’altra banda, el vidre i el metall per al seu posterior aprofitament.

No obstant això, els llums d’incandescència i llums d’incandescència halògenes queden fora de l’àmbit del Reial decret, ja que no s’ha considerat prioritari establir directrius per a la seva gestió després de convertir-se en residu. Per això, en aquest cas, ha de ser la consciència ecològica del consumidor la que li porti a dipositar-la en els punts nets o en centres de recollida i reciclatge.

En cas de no conèixer la ubicació d’aquests punts, els consumidors poden informar-se al seu ajuntament, o en les associacions de productors de bombetes, com Ecolum, que disposa d’un llistat dels Centres de Recollida Temporal de Residus, o Ambilamp, que ofereix un telèfon per a informació i recollides (900 102 749) i que afirma comptar amb més de 2.200 punts de recollida i 6.000 contenidors en tota Espanya.

Per què cal reciclar les bombetes

Les bombetes tenen materials com el vidre i metalls que poden recuperar-se i aprofitar-se de nou, i en el cas de les fluorescents i bombetes d’estalvi o baix consum porten a més mercuri, la perillositat del qual obliga al fet que sigui tractat segons aquest Reial decret.

Segons els responsables d’Ambilamp, en 2007, l’enllumenat va generar 8.700 tones de residus i el mercuri present en aquests llums és capaç de contaminar tota l’aigua potable present a Espanya. En concret, afegeixen, prou la dosi de mercuri d’una bombeta per contaminar tota l’aigua d’una piscina. En aquest sentit, els impulsors d’aquesta associació han engegat una exposició itinerant que recorrerà tota Espanya fins a novembre per conscienciar als ciutadans sobre el reciclat correcte d’aquestes bombetes.

No obstant això, cal recordar que aquestes bombetes eficients tenen cada vegada menys quantitat d’aquest material tòxic, i que és perillós només si es trenca la mateixa. En qualsevol cas, la seva generalització incentivada per part de les institucions ha portat a organitzacions com a Ecologistes en Acció a destacar els possibles efectes negatius per a la salut i el medi ambient d’una inadequada gestió d’aquests residus.

Per això, els seus responsables han sol·licitat a les administracions que millorin els sistemes de recollida selectiva i les xarxes de reciclatge, i als fabricants que indiquin clarament la quantitat de mercuri que conté cada producte i que aquestes lluminàries no s’han de tirar a les escombraries.