Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Com millorar l’eficiència energètica dels edificis

El Govern posarà a la disposició de propietaris, comunitats de veïns, empreses i administracions públiques més de 5.500 milions d'euros per millorar l'eficiència energètica
Per Ramiro Varea Latorre 12 de febrer de 2022
paneles solares mejorar eficiencia energetica
Imagen: cverkest

Gairebé la meitat dels 26 milions de cases que hi ha en Espanya es van edificar abans de 1980. I d’aquests immobles més antics, un milió presenta un mal estat de conservació. Aquestes dades revelen l’urgent que és renovar el parc espanyol d’habitatge, que a més consumeix entorn el 30% de l’energia i genera al voltant del 40% de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEI). Això és així perquè tres de cada quatre edificis són ineficients des de el punt de vista energètic , tal com admet la pròpia Comissió Europea (CE). Per pal·liar aquesta situació s’utilitzaran part dels fons destinats per Europa a reparar els danys provocats per la crisi de la covid-19. A continuació et contem com accedir a aquestes ajudes per millorar la eficiència energètica de els habitatges , i en quines actuacions caldria incidir .  

Gran part de l’energia que es consumeix en les nostres llars es malgasta. Per aquest motiu la millora de l’eficiència energètica en el parc immobiliari sigui una prioritat per poder complir amb els objectius europeus relacionats amb la sostenibilitat i així aconseguir la neutralitat en emissions de carboni establerta per 2050.

Segons dades del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), el 81% dels immobles en Espanya té una qualificació inferior a la lletra D en l’etiqueta energètica. O cosa que és el mateix, suspèn en termes d’emissions. Aquest percentatge augmenta al 84% si ens referim al consum d’energia. Que els habitatges siguin més sostenibles beneficia no sols al medi ambient. També a la butxaca, perquè es redueix la despesa en factures.

Com accedir als fons europeus per millorar l’eficiència de l’habitatge

Des del MITMA reconeixen que 9,3 milions de cases necessiten rehabilitació en Espanya. I aquí les subvencions europees procedents dels fons Next Generation EU poden exercir un paper important. En els pròxims dos anys, el Govern posarà a la disposició de propietaris , comunitats de veïns , empreses i administracions públiques més de 5.500 milions de euros per pal·liar aquesta situació i avançar cap a una economia circular i descarbonizada.

Per accedir a aquests diners es deuen complir amb una sèrie de condicions establertes en els diferents programes que contemplen multitud d’actuacions, incloses les reformes per millorar l’eficiència energètica: ús de renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, refrigeració i aigua calenta; generació d’electricitat mitjançant plaques solars; instal·lació de punts de càrrega per vehicles elèctrics; substitucions de finestres; canvis en l’envolupant tèrmica; substitució d’instal·lacions de gas i gasoil per altres que emprin fonts renovables, etc.

“Fins el 30% de l’energia d’un edifici es perd per la coberta i la façana. Per tant, totes aquelles accions destinades a la millora d’aquests elements repercutiran per bé en el saldo energètic de l’immoble i en la factura del consumidor”, apunta el responsable del Gabinet Tècnic del Consell General de l’Arquitectura Tècnica d’Espanya (CGATE), Juan López-Asiain.

Actuacions necessàries per aconseguir cases més eficients

L’expert del CGATE enumera tres actuacions necessàries perquè els habitatges siguin més eficients :

1. Millorar l’aïllament tèrmic

“És l’actuació prioritària”, admet aquest professional. És habitual que els edificis construïts abans dels anys 80 no estiguin ben aïllats, que genera problemes d’humitat per condensació i floridura. Tampoc es manté de manera correcta la temperatura de confort adequada, per que cada mes es perd diners en factures de gas i llum que poden ser molt elevades en els mesos més freds i calorosos de l’any.

La solució passa per la incorporació de materials aïllants en murs exteriors, cobertes, sòls, envans i buits. Amb això, s’aconseguiria una important reducció de la demanda d’energia i un estalvi d’entre 300 i 500 euros anuals. Altres mesures eficaces són la sustitucio ́n de carpinteri ́as exteriors o la incorporacio ́n de sistemes de control solar .

2. Apostar per les instal·lacions eficients

El segon pas es refereix a l’ús d’instal·lacions i equips electrificats que incorporin noves tecnologías i maquinària d’óltima generación, de manera que s’evitin els combustibles dt.́s contaminants.

3. Ús d’energies renovables

Una vegada tinguem una demanda baixa d’energía i un rendiment óptimo de les instal·lacions, el tercer objectiu passa per aconseguir que la despesa energético es cobreixi mitjançant energías alternatives i renovables (solar , aerotermia o geotèrmia , entre altres).

Com saber quines millores necessita el meu habitatge

ajudes per millorar aïllament finestres habitatgeImatge : MartinHarry

Per identificar les necessitats exactes de cada habitatge i actuar de manera correcta per aconseguir un estalvi, des del CGATE recorden que existeixen tres eines molt útils al nostre abast:

  • D’una banda, el certificat de eficiència energètica permet conèixer com és el consum d’energia primària en l’immoble a través d’un sistema de classificació que va de la A (millor puntuació) a la G (suspens energètic).
  • A més, el CGATE ha posat en marxa la calculadora energètica de costos , que ens orienta amb els costos anuals i calcula l’estalvi que suposaria tenir un habitatge més eficient (passar de la lletra G a la A, per exemple).
  • Finalment, està el Llibre de el Edifici Existent , un ampli manual que serveix per informar a les comunitats de propietaris i usuaris sobre els avantatges que podrien aconseguir en les seves llars en cas de dur a terme aquestes actuacions de rehabilitació.