Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Entrevista

David Gimaré, Punt d’Informació al Consumidor Vulnerable

La pobresa energètica a Espanya està lluny de solucionar-se, malgrat la lleu millora macroeconòmica
Per Alex Fernández Muerza 13 de maig de 2016
Img david gimare
Imagen: ACA

Uns cinc milions de persones a Espanya són incapaces de mantenir el seu habitatge a una temperatura adequada i més de tres milions de persones viuen en llars amb més d’un retard dels rebuts d’energia. Són algunes dades de l’últim estudi sobre pobresa energètica publicat per l’Associació de Ciències Ambientals (ACA). Per ajudar a aquestes persones i, en general, a tots els ciutadans que vulguin millorar i estalviar en el seu consum energètic, els seus responsables han creat el Punt d’Informació al Consumidor Vulnerable (PICv). El seu portaveu, David Gimaré, explica quines mesures es poden prendre i recorda que qualsevol persona pot contactar amb ells de forma gratuïta a través de la web o per telèfon.

A què denominen un consumidor vulnerable?

El consumidor vulnerable és qui es troba en alguna categoria amb dret al bo social elèctric. No obstant això, no totes les categories tanquen una situació de vulnerabilitat. El Govern hauria de definir adequadament què s’entén per consumidor vulnerable.

Com hauria d’entendre’s?

Qualsevol podria ser-ho, però les actuacions han de prioritzar-se cap a els qui presenten una major vulnerabilitat: llars incapaces d’assumir les factures de l’energia o que no poden escalfar les seves llars a l’hivern, però també llars que dediquen una part significativa dels seus ingressos a pagar les seves factures i podrien entrar en pobresa energètica.

De què depèn aquesta vulnerabilitat?

El percentatge de llars espanyoles incapaces de mantenir-se a una temperatura adequada va superar la mitjana de la UE en 2014
De molts factors. L’últim informe presentat per ACA a l’abril analitza diferents característiques: famílies amb nens a càrrec, amb persones vídues o separades, aturats, etc. El problema està lluny de solucionar-se, malgrat estar en un context de lleu millora macroeconòmica.

Com ha evolucionat la pobresa energètica a Espanya?

Segons el nostre estudi, per 2014 les llars amb despeses desproporcionades (destinaven més d’un 10% dels seus ingressos a les factures d’energia) i els qui es declaraven incapaces de mantenir el seu habitatge a una temperatura adequada en l’estació freda van aconseguir taxes del 15% i 11%, respectivament. Altres indicadors mostren que un 6% de les llars espanyoles (2,6 milions de ciutadans) dedicaven més d’un 15% dels seus ingressos familiars a les factures energètiques (tres vegades més que la mitjana). A més, va anar l’únic i primer any des de 2006 en el qual el percentatge de llars incapaces de mantenir el seu habitatge a una temperatura adequada (11,1%) va superar la mitjana de la UE (10,2%): 5,1 milions de ciutadans. I no és l’única dada preocupant, doncs més de tres milions de persones residien en llars amb més d’un retard dels rebuts d’energia.

Quines mesures serien necessàries per fer-li front?

“Més de tres milions d’espanyols viuen en llars amb més d’un retard dels rebuts d’energia”
La pobresa energètica és un fenomen molt complex que ha d’atallar-se des de diferents àmbits: impuls de la rehabilitació energètica d’edificis; reformulació del bo social per adaptar-ho als consumidors vulnerables; canvis legislatius en l’àmbit dels corts de subministrament i ampliar l’accés a fons d’ajuda per a les situacions més vulnerables; reformar les polítiques de finançament d’eficiència energètica per beneficiar a llars vulnerables; aprofitar les oportunitats en el camp de la micro-eficiència; fomentar programes de formació orientats als col·lectius vulnerables en temes d’hàbits de consum i eficiència energètica; i millorar la informació.

Es pot mantenir el confort en la llar sense arruïnar-nos?

L’energia és un recurs bàsic que en el context actual no està a l’abast de tots. El Punt d’Informació al Consumidor Vulnerable pretén mostrar informació per a totes les necessitats, des de mesures low cost o sense cost extra, fins a altres amb una major inversió, com la substitució dels electrodomèstics per uns altres més eficients o millorar l’aïllament o les instal·lacions de l’habitatge. Aquestes mesures poden suposar un cost inicial que, a mitjà o llarg termini, s’amortitzen amb l’increment de l’estalvi, però sobretot milloren la qualitat de vida i redueixen la seva vulnerabilitat.

Quins són les principals claus per reduir la despesa energètica?

“La principal mesura per reduir la despesa energètica és actuar en l’envolupant tèrmica de l’edifici”
Es recomana actuar principalment en l’envolupant tèrmica de l’edifici. Després hi ha hàbits de consum per optimitzar el consum energètic: ventilar l’habitatge en les hores de major calor exterior (no més de 15 minuts); no cobrir les fonts de calor; tapar les escletxes; aprofitar al màxim les hores de llum; mantenir nets els punts de llum; no introduir aliments calents en el frigorífic; usar cicle de rentat en fred amb la rentadora, etc. Així mateix, és recomanable tenir aparells elèctrics eficients, com a bombetes de baix consum o electrodomèstics A+++. En definitiva, és necessari una anàlisi concreta per oferir propostes a cada cas.

Quines ajudes poden aconseguir els consumidors vulnerables?

Hi ha diversos tipus:

  • Per al pagament de factures. Les administracions municipals i les entitats socials com Càrites o Creu Vermella assumeixen el pagament de les factures impagades de les llars vulnerables. Així mateix, estan els convenis entre les comercialitzadores i les administracions públiques per prorrogar els terminis legals per al tall del subministrament. Quan aquestes llars són ateses pels serveis socials i es determina que tindran ajudes per al pagament de les factures, previ informe de vulnerabilitat, s’eviten els corts mentre aquestes administracions realitzen els pagaments.
  • Ajudes per cobrir part dels costos de rehabilitació energètica d’edificis. No obstant això, en tractar-se solament d’un percentatge, sol ser insuficient perquè les llars vulnerables es beneficiïn.
  • Bono social. No és una ajuda, però és l’única mesura que minimitza parcialment el cost de la factura elèctrica als consumidors amb les següents característiques: tenir contractada una potència inferior a 3 kW en el seu habitatge habitual; tenir 60 o més anys d’edat i ser pensionista o beneficiaris de pensions de l’extingit Segur Obligatori de Vellesa i Invalidesa i de pensions no contributives de jubilació i invalidesa; ser família nombrosa; i formar part d’una unitat familiar amb tots els seus membres en desocupació.