Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Diversificació energètica: clau per al medi ambient i l’economia

Espanya necessita augmentar la varietat de fonts d'energia, sobretot renovables, per evitar la seva forta dependència externa i reduir la contaminació
Per Alex Fernández Muerza 14 de maig de 2009
Img carburante
Imagen: futureatlas.com

El consum d’energia a Espanya depèn, i molt, del petroli, el gas i el carbó de l’exterior. Els experts recorden que aquests combustibles, a més de contaminants, seran cada vegada més cars i escassos. Per això, resultarà imprescindible reduir durant els propers anys la dependència energètica exterior, en concret dels combustibles fòssils, i diversificar les fonts d’energia, recolzant especialment a les renovables, més ecològiques i “made in Spain”.

El 86% de l’energia primària consumida a Espanya és importada, la qual cosa converteix al nostre en un país molt depenent de l’exterior. Aquesta energia s’aconsegueix principalment mitjançant tres combustibles fòssils: del 100% del consum primari, el 49% es basa en el petroli, el 21% en el gas natural i el 12% en el carbó.

D’altra banda, l’electricitat generada a Espanya es basa essencialment en centrals termoelèctriques (que utilitzen gas, carbó o gasolina), nuclears i hidroelèctriques. Quant a les energies renovables, malgrat comptar amb un dels sectors més avançats del món, el seu pes en la producció d’energia final no va passar en 2008 del 9%.

El 86% de l’energia primària consumida a Espanya és importada, la qual cosa li converteix en un país molt depenent de l’exterior
Per això, l’escenari energètic a Espanya és molt poc diversificat, amb una clara dependència de combustibles no renovables estrangers, la qual cosa suposa bàsicament dues conseqüències molt negatives per al medi ambient i l’economia. La producció elèctrica i el transport, dos dels principals consumidors energètics, emeten una gran quantitat de gasos d’efecte hivernacle (GEI), causants del canvi climàtic.

En concret, es calcula que Espanya llança a l’atmosfera uns 400 milions de tones anuals de diòxid de carboni (CO2), un dels principals GEI, dels quals el 25% provenen de la generació d’electricitat i el 27% del transport. Amb aquestes dades, Espanya emet un 63% més de GEI que en 1990, una xifra que converteix en una missió pràcticament impossible el compromís signat en el protocol de Kyoto d’emetre en 2012 un 15% més de GEI que en 1990.

Img panel solar casa art En l’aspecte econòmic, la dependència externa d’uns combustibles que s’esgoten i es troben en mans d’uns pocs països és un clar inconvenient per a la competitivitat. En 2007, les transferències de riquesa a l’exterior per importacions d’energia primària van suposar a l’economia espanyola 35.000 milions d’euros. Segons Iván Martén, consultor de la signatura Boston Consulting Group, a curt i mig termini hi haurà disponibilitat d’aquests recursos, però seran més cars, a pesar que els preus mundials de petroli i gas s’hagin estabilitzat actualment com a conseqüència de la crisi.

A més, la demanda energètica és cada vegada major, amb un ritme de creixement anual del 2,4% en el període 2002-2006 (enfront d’un 3,3% de mitjana mundial). I encara que l’actual crisi econòmica freni lleugerament aquesta tendència, l’Agència Internacional de l’Energia (AIE) estima que a llarg termini continuarà a l’alça. En concret, els responsables de l’AIE consideren que en 2030 es consumirà al món un 50% més d’energia que en l’actualitat.

Mesures per a la diversificació energètica

Un estudi publicat al gener en la revista Energy Policy analitzava la possible evolució del sector elèctric espanyol. Els seus autors, un grup d’investigadors de la Universitat Pontifícia Cometes de Madrid, dirigits per Pedro Linares, ho qualifiquen d’insostenible “” i, per això, oferien diverses mesures industrials i polítiques que podrien prendre’s per a la seva sostenibilitat, entre elles, potenciar les energies renovables.

El pes de les renovables en la producció d’energia final a Espanya no va passar en 2008 del 9%
Per la seva banda, la Unió Europea (UE) també és conscient de les seves manques. El 55% d’energia primària consumida pels països europeus és també importada. La recent crisi del gas natural rus, que va deixar sense subministrament a diversos països, va posar en evidència els inconvenients de tenir un mix energètic tan depenent com a poc diversificat.

Per això, el Parlament Europeu ha aprovat un pla de diversificació energètica en el qual reclama a la Comissió una sèrie de mesures. Entre elles destaca el suport a la creació de noves rutes de proveïment de gas natural i de més infraestructures per albergar gas natural liquat (GNL); el foment d’un “debat obert en la societat, sense prejutjar els resultats, sobre l’ús de l’energia nuclear”, en la qual la indústria europea “exerceix el lideratge mundial”; o l’impuls de l’energia solar i de la biomassa.

En definitiva, els experts insisteixen a augmentar la presència de les renovables en el mix energètic i reduir gradualment el pes dels combustibles fòssils, especialment el petroli, ara com ara el gran dominador del sistema energètic. A més, no cal oblidar que ja es plantegen objectius concrets, com el pla europeu perquè en 2020 aquests suposin el 20% de l’energia produïda.

De forma paral·lela, les mesures per augmentar l’eficiència energètica i apostar per la innovació tecnològica permetrien també diversificar i millorar els sistemes de producció energètica i reduir el consum d’energia.

Així mateix, els experts sostenen que aquests objectius són ambiciosos però no impossibles, perquè el desenvolupament tecnològic és suficient per a això. Per tant, es necessita un esforç comú a tot el món en el qual participin tots els actors socials. En aquest sentit, els consumidors són també una part fonamental, ja que poden assumir mesures per estalviar energia, utilitzar una major quantitat d’energies renovables, pel que poden també sol·licitar subvencions, i reclamar a les institucions que duguin a terme plans de diversificació.

Producció energètica al món

El planeta, i no només Europa, necessita augmentar la diversificació energètica: la major part de l’energia que es consumeix al món també és d’origen no renovable. Segons l’últim informe de l’AIE, amb dades de 2006, el 34,4% del total prové del petroli, el 26% del carbó/torba, el 20,5% del gas, el 10,1% de combustibles renovables i residus sòlids (biomassa i productes d’origen animal, gas i líquids a partir de biomassa, i dels residus industrials i municipals), el 6,2% és d’origen nuclear, el 2,2% és hidroelèctric, i el 0,6% correspon a altres fonts (geotèrmica, solar, eòlica, etc.).