Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

El Banc Mundial alerta que els residus sòlids urbans augmentaran un 70% fins a 2025

L'organisme pronostica una crisi en el terreny del tractament d'aquests residus
Per mediatrader 7 de juny de 2012

Els residus sòlids urbans generats pels habitants de les ciutats augmentaran un 70% fins a l’any 2025, la qual cosa implica que el cost anual de la seva gestió s’incrementarà dels 205.000 milions de dòlars actuals fins als 375.000 milions de dòlars. Les ciutats dels països en vies de desenvolupament seran les més afectades pel major volum dels residus sòlids, mentre que la pujada dels costos de la seva gestió tindrà més impacte en els municipis més pobres, adverteix el Banc Mundial en l’informe “What a Waste: A Global Review of Solid Waste Management” (“Quin desaprofitament: Un examen mundial de la gestió dels residus sòlids”).

El document de l’organisme internacional ofereix per primera vegada dades consolidades sobre la generació, recol·lecció, composició i eliminació de residus sòlids en els municipis (RSM) per país i regió. “Això constitueix, de per si mateix, un assoliment ja que, com assenyala l’informe, no es disposa de dades mundials fiables sobre els RSM o la informació és incompleta, incongruent i no es pot comparar”, indica el Banc Mundial. No obstant això, els autors del treball assenyalen que s’aveïna una crisi en el terreny del tractament dels RSM, amb l’augment dels nivells de vida i el creixement de les poblacions urbanes.

“La millora de la gestió dels residus sòlids, especialment a les ciutats amb ràpid creixement dels països d’ingrés baix, s’està tornant una qüestió cada vegada més urgent”, va explicar la vice-presidenta de Desenvolupament Sostenible del Banc Mundial, Rachel Kyte. “Les conclusions d’aquest informe conviden a la reflexió, però també generen l’esperança que, una vegada que es reconegui l’abast d’aquest problema, els líders locals i nacionals, així com la comunitat internacional, es mobilitzaran per implantar programes destinats a reduir, reutilitzar, reciclar o recuperar el màxim de residus possible abans de cremar-los (i recuperar l’energia) o eliminar-los d’una altra manera. Mesurar l’abast del problema és un primer pas fonamental per resoldre-ho”, va assegurar.

L’informe assenyala que la gestió dels residus sòlids és el servei més important que presta un municipi. Als països d’ingrés baix, la gestió dels RSM és, amb freqüència, la partida més gran del pressupost de les ciutats i una de les activitats que genera més ocupació. És rar que una ciutat que no pot gestionar els seus residus de manera eficaç sigui capaç de gestionar serveis més complexos, com la salut, l’educació o el transport. “La millora de la gestió dels RSM és una de les maneres més eficaces d’enfortir la gestió general municipal” considera el Banc Mundial.

L’increment més ràpid de la quantitat de residus sòlids dels municipis es registra a Xina (que va superar als Estats Units com a major generador de residus del món en 2004), altres zones d’Àsia oriental i parts d’Europa oriental i Orient Mitjà. Les taxes de creixement dels RSM en aquestes regions són similars a les seves taxes d’urbanització i d’augment del producte intern brut. Existeix una correlació directa entre el nivell d’ingrés per càpita a les ciutats i la quantitat de residus per càpita que es generen. En general, amb la urbanització d’un país i la millora de la salut de les poblacions, augmenta el consum de materials inorgànics (plàstic, paper, cristall, alumini…), mentre que disminueix la proporció relativa de matèria orgànica.