Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

El canvi climàtic: 4 preguntes per entendre aquesta propera realitat

Entendre què és el canvi climàtic i com ens afecta és clau per poder actuar
Per aclima 28 de febrer de 2017
Img istock000057507136double1
Imagen: Factor

El canvi climàtic és, sens dubte, una realitat i el principal repte ambiental al que s’enfronta el planeta en l’actualitat. Encara que pot arribar a semblar alguna cosa llunyà i distant, no obstant això concerneix i afecta a totes les persones per igual. Aquest article respon a quatre preguntes per entendre què és el canvi climàtic, quins són les seves conseqüències, què es fa i què podem fer.

1. Què és el canvi climàtic i què ho ocasiona?

Imatge: Factor

El canvi climàtic és, sens dubte, una realitat i el principal repte ambiental al que s’enfronta el nostre planeta en l’actualitat. Existeix un consens entre la comunitat científica que, des de 1850 (revolució industrial), està associat a les activitats de producció i hàbits de consum de les persones que generen l’emissió de gasos d’efecte hivernacle (GEI). En el passat han existit altres canvis climàtics, com les edats de gel, però eren ocasionats per causes naturals.

Petits canvis en els nostres hàbits diaris poden aconseguir grans avanços en la lluita contra el canvi climàtic
Encara que el canvi climàtic és un procés natural, s’ha comprovat que a l’últim segle les causes del seu ràpid desenvolupament i augment són sobretot antropogénicas, és a dir, generades per l’ésser humà, i el que és més important, que la velocitat de canvi és més ràpida que en qualsevol altre canvi climàtic històric conegut, la qual cosa pot provocar conseqüències inesperades i desconegudes.

La principal forma en la qual l’ésser humà propicia el canvi climàtic és a través de l’ús de combustibles fòssils (gasoil, gasolina, gas natural, etc.) i la desforestació dels boscos, ja que ocasionen l’alliberament de diòxid de carboni (CO2) a l’atmosfera, principal gas d’efecte hivernacle. En acumular-se el CO2 amb altres gasos en l’atmosfera, aquest atrapa la radiació solar prop de la superfície terrestre, la qual cosa causa una absorció major de la calor i, per tant, l’augment de temperatures (escalfament global).

2. Quins són les conseqüències del canvi climàtic?

A nivell mundial, el canvi climàtic provoca temperatures més càlides que fan que el nivell del mar augmenti i les tempestes siguin de major severitat. Però aquests canvis tenen efectes nocius i negatius no solament a nivell mundial i nacional, sinó també local.

Algunes de les implicacions que podrien presentar-se en el nostre entorn són les següents:

  • Augment de les temperatures mínimes a l’hivern i de les màximes a l’estiu. Per a finals del segle XXI, s’espera que les temperatures mínimes extremes s’incrementin entre 1 i 3 ºC durant els mesos d’hivern. El nombre de dies gelats disminuirà un 50%. D’altra banda, les temperatures màximes extremes pujaran 3 ºC durant els mesos d’estiu. A conseqüència dels canvis, s’esperen ones de calor més llargues i un lleuger augment de la seva freqüència.
  • Disminució de les pluges entre un 15 i 20% per a finals de segle. S’espera una reducció de les pluges entre un 15 i 20% per a finals d’aquest segle. Disminuirà la freqüència de dies de pluja moderada i augmentarà el nombre de jornades de pluja molt intensa.
  • Escalfament de la temperatura de l’aigua i ascens del nivell del mar. Per a finals del segle XXI, la temperatura del mar s’incrementarà d’1,5 a 2,05 ºC en els primers 100 metres de profunditat. El nivell del mar pujarà entre 19 i 49 centímetres. 

3. Què fa la comunitat internacional sobre aquest tema?

En els últims anys s’han aconseguit grans avanços a nivell internacional en la lluita contra el canvi climàtic. Tan sol l’any passat es va aconseguir l’entrada en vigor d’un tractat internacional sense precedents, l’Acord de París, el qual té com a objectiu propiciar als països l’establiment dels seus compromisos per a la reducció de les seves emissions de GEI i la introducció de mesures d’adaptació al mateix. L’Acord defineix un abans i un després en matèria de compromisos internacionals, ja que reuneix a gairebé 200 nacions enfront de l’objectiu d’estabilitzar les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

4. Què podem fer nosaltres?

Petits canvis en els nostres hàbits diaris poden aconseguir grans diferències a futur. Moltes vegades veiem les implicacions del canvi climàtic i pensem que el que nosaltres fem o deixem de fer no marcarà una diferència en el resultat, però és important adonar-nos que la suma de les accions que cadascun duguem a terme pot aconseguir una diferència extraordinària en la capacitat de les generacions futures per satisfer les seves necessitats.

Existeixen milers d’accions i variacions en els nostres hàbits diaris que poden marcar una gran diferència pel que fa al canvi climàtic. Algunes de les més senzilles d’aplicar són:

  • Canvis en la forma de desplaçar-nos. Realitzar modificacions en la forma de desplaçar-nos és una de les formes més fàcils i de les quals té majors impactes. La simple decisió de caminar o utilitzar el transport públic, en lloc del vehicle privat, pot significar una emissió molt menor de CO2 a l’atmosfera. Per exemple, una persona en un cotxe a gasolina durant un quilòmetre emet 191 grams de CO2, mentre que si va amb metro suposen 50,4 grams.
  • La incorporació de les tres erres. Si incloem aquestes tres accions en desfer-nos dels residus que generem, podem provocar un gran canvi. Les tres erres són:
  1. Reduir: optar per productes de més d’un sol ús o amb menor nombre d’envasos o embalatge pot ajudar en la reducció de generació de residus.
  2. Reutilitzar: moltes de les coses que emprem poden tenir més d’un cicle de vida, per la qual cosa és important pensar si se’ls pot donar un nou ús a les coses abans de rebutjar-les.
  3. Reciclar: separar les escombraries i dipositar-la en els contenidors específics de cada residu pot facilitar molt el reciclatge i la reutilització dels mateixos.
  • Fer un ús eficient de l’energia. Optar per lluminàries de baix consum; evitar que els dispositius electrònics estiguin en “stand-by” si no s’empren; adquirir electrodomèstics d’elevada classificació energètica; mantenir la temperatura a casa a l’hivern per sota de 21 ºC; i, sempre que sigui possible, utilitzar els electrodomèstics en programes que funcionen a temperatures baixes són accions senzilles que disminueixen el consum energètic i, per tant, les emissions de CO2 associades a generar aquesta energia.
  • Evitar l’ús de plàstic i materials no reciclables. Decisions senzilles com no utilitzar bosses de plàstic poden tenir un impacte important en el medi ambient, ja que, a causa dels seus materials plàstics d’origen i al procés energètic necessari per a la seva fabricació, per cada unitat s’emeten al voltant de quatre grams de CO2, contribuint a aquest efecte hivernacle i al canvi climàtic.

En conclusió, el canvi climàtic pot arribar a semblar alguna cosa llunyà i distant, no obstant això és alguna cosa que ens concerneix i afecta a totes les persones per igual, per la qual cosa l’acció conjunta és l’única forma en la qual es pot actuar per reduir les emissions de GEI. És nostre haver de començar a canviar vells comportaments per no comprometre el futur de les properes generacions.