Infografia

El gran accelerador de partícules

LHC

Large Hadron Collider (LHC) és l’accelerador i colisionador de partícules més gran del món.