Infografia

Energia amb globus d’aire calent

Energia globos

Aquest projecte, desenvolupat per un inventor australià, és capaç de produir energia neta amb un cost al de les instal·lacions eòliques i fotovoltaiques