Infografia

Energia dels corrents marins

Energia corrientes marinas

Els oceans tenen corrents marins constants, i, per tant, predictibles. Aquests corrents es poden aprofitar per generar energia elèctrica neta.