Infografia

Energia eòlica marina

Energia eolica offshore

La instal·lació d’aerogeneradors eòlics en el mar brinda la possibilitat de produir energia renovable amb millor rendiment que l’obtinguda pels aerogeneradors terrestes.