Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Energia mini eòlica

Permet als consumidors generar la seva pròpia electricitat, encara que la falta d'ajudes i una legislació específica frenen el seu desenvolupament
Per Alex Fernández Muerza 14 de juliol de 2007

Vol autoproveir-se i generar la seva pròpia electricitat i a més de manera ecològica? Una forma consisteix a instal·lar a la seva casa una mini instal·lació eòlica. No obstant això, malgrat els seus avantatges, tant per a zones aïllades com per a nuclis urbans, a penes s’utilitza. En qualsevol cas, els responsables del sector afirmen que es tracta d’una energia renovable amb un gran potencial que ha de salvar els actuals obstacles legislatius, econòmics, tecnològics i socials.

Com muntar a casa una mini eòlica

Com muntar a casa una mini eòlicaEn l’actualitat, 1.800 milions de persones a tot el món viuen sense electricitat, recorda José Santamarta, responsable a Espanya de l’Institut World Watch. “A Espanya, les necessitats també són importants, des d’habitatges aïllats a instal·lacions ramaderes o agrícoles”, afegeix.

Una possible manera d’aconseguir energia en aquestes circumstàncies és mitjançant l’ús de petites instal·lacions que aprofiten l’energia del vent. Aquests sistemes d’energia mini eòlica consisteixen en petits aerogeneradors connectats a les xarxes de baixa tensió, amb capacitat de produir un màxim de 100 quilowatts (kW). No obstant això, “en la seva gran majoria i a nivell domèstic són instal·lacions de no més de 10 kW”, matisa Juan de Dios Bornay, president de Bornay Aerogeneradors i portaveu de la recentment creada secció de mini eòlica de l’Associació de Productors d’Energies Renovables (APPA).

Aquests mini aerogeneradors poden instal·lar-se fins i tot en teulades, convertint a qualsevol consumidor en un petit productor

Així, segons Bornay, aquests mini aerogeneradors poden instal·lar-se fins i tot en teulades, convertint a qualsevol consumidor en un petit productor, cobrint des de l’enllumenat publico a tota mena de restaurants, hotels, empreses o habitatges.

En opinió de Santamarta, aquests petits aerogeneradors van destinats sobretot a l’electrificació rural, juntament amb l’energia solar fotovoltaica aïllada, competint amb els generadors que utilitzen gasoil o altres productes petrolífers.

A l’hora d’instal·lar un d’aquests sistemes, Bornay recomana entrar en contacte amb les empreses del sector per a avaluar les necessitats que es tinguin i preparar un projecte. Quant al cost, “depèn de la mena d’instal·lació que es vulgui escometre, però sol equivaler al d’una instal·lació fotovoltaica, entorn de 6.000 euros per kW instal·lat“, afirma.

Quant a l’amortització d’aquest sistema, el portaveu d’APPA diferència entre les instal·lacions en llocs aïllats, “on no hi ha major benefici que disposar de llum”, i les que poden connectar-se a la xarxa elèctrica. En aquest últim cas, “amb les tarifes actuals és pràcticament impossible amortitzar els equips amb la venda d’electricitat.” D’altra banda, les ajudes i subvencions són possibles, “però el buit legal les dificulten considerablement”, conclou.

Avantatges i inconvenients

Avantatges i inconvenientsSegons Juan de Dios Bornay, la mini eòlica presenta la següents avantatges, a més de les pròpies com a energia renovable (inesgotable, respectuosa amb el medi ambient, autòctona, etc.): Proximitat des del punt de generació al punt de consum -que minimitza les pèrdues d’energia-; versatilitat de les aplicacions; accessibilitat per a petites economies; alleujament per a les xarxes de distribució sense produir sobrecàrregues; menor impacte visual que les màquines grans; permet el bombament d’aigua directe; no requereix complexos estudis de viabilitat; possibilita instal·lacions híbrides; genera ocupació; etc.

Per part seva, Jose Santamarta subratlla que aquest tipus d’instal·lacions “no contaminen, a penes ocupen espai, requereixen un baix manteniment i proporcionen l’electricitat que pot suposar una notable millora en la qualitat de vida.”

La falta de regulació específica i la insuficiència de la retribució, d’incentius fiscals dificulta enormement la seva rendibilitat

Entre els seus inconvenients, Bornay destaca la falta de regulació específica i la insuficiència de la retribució, d’incentius fiscals, la qual cosa dificulta enormement la seva rendibilitat. En aquestes circumstàncies, el portaveu d’APPA considera que no es permet desenvolupar la seva tecnologia, ni crear estàndards o economies d’escala, i en definitiva, afirma, s’està perdent l’oportunitat que les empreses espanyoles del sector puguin encapçalar el llançament d’aquest sistema.

En aquest sentit, el responsable de World Watch creu que és un exemple de la “teoria de l’ou i la gallina”: “La mini eòlica no es desenvolupa perquè és cara, i no s’abarateix perquè no hi ha demanda. L’establiment d’una prima o ajuda adequada permetria el desenvolupament del sector, la qual cosa al seu torn desenvoluparia la “corba d’aprenentatge” que permetria reduir els costos i ampliar la demanda.”

Així mateix, una altra dels desavantatges d’aquests aparells és la vibració i els sorolls que tornen molesta la seva instal·lació en llocs habitats. No obstant això, el president de Bornay Aerogeneradors afirma que aquest inconvenient està “pràcticament solucionat”.

Consells per a impulsar aquesta energia renovable

Consells per a impulsar aquesta energia renovableAlberto Ceña, Director Tècnic de l’Associació Empresarial Eòlica (AEE) creu que la mini eòlica no serà una font de generació bàsica que tingui grans centres de producció, però sí que considera que té molt recorregut tant en les polítiques de generació distribuïda en xarxes febles com en instal·lacions aïllades, per a bombament o il·luminació per exemple.

La mini eòlica necessita ser inclosa en el pròxim Pla d’Energies Renovables 2011-2020 i en la planificació del Sector Elèctric

Per això, explica Ceña, des de l’AEE consideren “oportú continuar avançant en el desenvolupament tecnològic i la millora d’equips i aplicacions, a través dels programes d’I+D nacionals com a comunitaris”.

Per part seva, els responsables d’APPA creuen que la mini eòlica ha de superar una problemàtica pròpia que necessita un tractament específic des de diverses perspectives:

  • Reguladora: Que sigui reconeguda d’una manera diferenciada en la legislació i sigui inclosa en la planificació estatal, tant en el pròxim Pla d’Energies Renovables 2011-2020 com en la planificació del Sector Elèctric.
  • Econòmica: Atès que els costos mini eòlics són similars als de la fotovoltaica, la tecnologia hauria de tenir una retribució equivalent per abocar electricitat en la xarxa.
  • Tecnològica: Que s’estandarditzi la tecnologia, es faciliti les connexions a baixa tensió, o s’enrobusteixin les màquines per a minimitzar el seu manteniment.
  • Social: Que es potenciï la penetració en els nuclis urbans i s’incrementi el seu aprofitament en els mercats on ja està introduïda (electrificació rural, bombament d’aigua, repetidors de telecomunicacions, balises de senyalització, etc).