Infografia

Energia mini-eòlica

Mini eolica

Micro aerogeneradors aprofiten el vent per generar electricitat.