Infografia

Energia solar en habitatges comunitaris

Energia solar

El Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) obliga a totes les noves construccions en les quals s’usi aigua calenta (habitatges, hospitals, hotels…) a instal·lar sistemes solars tèrmics.