Infografia

Energia undimotriz

Energia unimotriz

És la produïda pel moviment de les ones. Alguns països de la Unió Europea, entre els quals es troba Espanya, estan desenvolupant tecnologies que permetin aprofitar-la i transformala en energia elèctrica.