Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Energies renovables a Espanya

En 2020 es preveu que el 22,7% del consum final brut d'energia procedeixi d'aquestes fonts ecològiques
Per Alex Fernández Muerza 12 de agost de 2010
Img huerta solar
Imagen: afloresm

Espanya vol seguir al capdavant de la producció d’energies renovables. El nou pla per al foment d’aquestes fonts ecològiques preveu superar en 2020 els objectius marcats per Europa i cobrir amb un 22,7% el consum final brut d’energia. L’eòlica, fotovoltaica, biomassa i termoelèctrica són algunes de les tecnologies de major creixement. L’increment d’aquestes energies és una bona notícia per al medi ambient i l’economia espanyola, que redueix així el seu endeutament i la seva forta dependència dels combustibles no renovables de l’exterior i impulsa un nou model energètic que contribueix a sortir de la crisi.

La Unió Europea (UE) estableix per als seus estats membres l’obligació d’elaborar un Pla d’Acció Nacional en matèria d’Energies Renovables (PANER). En el cas d’Espanya els objectius per 2020 es concreten que aquestes fonts representin un 20% del consum final brut d’energia, amb un percentatge en el transport del 10%.

La producció d’electricitat serà la més afavorida: s’espera que en 2020 cobreixin el 42,3% del total
El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (MICYT) ha enviat a la Comissió Europea un informe amb el compromís de superar els mínims establerts. En una primera estimació, l’aportació de les energies renovables al consum final brut d’energia seria del 22,7% en 2020. Segons l’Institut per a la Diversificació de l’Energia (IDAE), suposarà l’equivalent a uns excedents d’uns 2,7 milions de tones equivalents de petroli (tep).

El PANER conviurà amb el Pla d’Energies Renovables (PER) 2011-2020 creat pel Govern espanyol. A més, es marquen unes estimacions intermèdies: en 2012 es preveu una participació de les energies renovables del 15,5% i en 2016 del 18,8%. La producció d’electricitat serà la més afavorida: s’espera que en 2020 cobreixin el 42,3% del total.

Objectius complerts fins ara

Els objectius PER 2005-2010 s’han complert en la majoria de les tecnologies i en molts casos s’han sobrepassat de forma folgada, a pesar que fa dos o tres anys no semblava possible. El proveïment d’energia primària amb energies renovables podria arribar a final de 2010 a l’11,5%-12%. La generació d’electricitat se situarà entorn del 30,5%.

Img placaNo obstant això, les energies que de moment no han aconseguit l’aprovat són els biocombustibles, que van cobrir en 2009 el 3,5%. Les energies solar termoelèctrica i eòlica estan molt properes a l’objectiu.

Quant a 2009, Xarxa Elèctrica d’Espanya (REE) assenyala en el seu avanç d’informe anual del sistema elèctric espanyol que en l’àmbit peninsular un 26% de la demanda total va ser suplerta per aquestes energies, l’equivalent a 65.339,3 gigavatios hora (GWh) (la demanda total va ser de 251.305 GWh).

Els objectius PER 2005-2010 s’han complert en la majoria de les tecnologies
El balanç d’eficiència i renovables de l’IDAE indica que mentre la participació de les energies convencionals ha disminuït en tots els casos, les renovables han registrat un increment significatiu en totes les seves aplicacions (tèrmiques, elèctriques i biocarburants). En concret, han augmentant un 12,3% pel que fa a 2008, amb una potència elèctrica instal·lada de més de 42.000 megavats (MW).

La nova potència instal·lada va ser d’una mica més de 3.000 MW, una xifra inferior a la de 2008, però una de les més altes dels últims anys. Les tecnologies que més han contribuït a aquest augment han estat l’eòlica, fotovoltaica i solar termoelèctrica.

Les energies renovables a Espanya, una a una

Eòlica: Espanya és el segon país d’Europa en capacitat instal·lada, amb més de 19.000 MW. Durant 2009, l’energia eòlica ha suposat un 13,8% de cobertura de la demanda elèctrica i és la segona tecnologia en el mix elèctric en potència instal·lada renovable. Per comunitats autònomes, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Galícia i Andalusia agrupen el 70% de la potència nacional.

Solar fotovoltaica: la potència acumulada en 2009 va ser de més de 3.400 MW, que situa a Espanya en segona posició a nivell europeu. En 2009 la cobertura de la demanda elèctrica ha estat del 2%. No obstant això, el Govern ha regulat aquest sector per evitar el creixement descontrolado d’anys anteriors. En 2009 es van instal·lar 100 MW i es preveu que a partir de 2010 siguin 500 MW.

Termoelèctrica: és un dels sectors de major creixement en 2009. Les nou instal·lacions en operació han aconseguit 232 MW, i s’espera que en els propers anys les 16 plantes en projecte suposin gairebé 18.000 MW.

Biomassa: la producció de “pellets” va ascendir en 2009 a 600.000 tones. Aquest tipus d’energia renovable s’ha multiplicat per deu en els últims tres anys. En generació elèctrica i en producció tèrmica, és la major renovable en el balanç de l’IDAE, amb un 3,9%.

Biocarburants: les 50 plantes de producció espanyoles han aconseguit un gran creixement en 2009. S’han aconseguit els 2.253 ktep (l’acumulat total és de 4.066 ktep). Quant al consum, va suposar en 2009 un 3,5% del consum total de combustibles d’automoció, amb un increment d’un 82% respecte a 2008.

Solar tèrmica: la crisi immobiliària ha afectat a aquest sector. En 2009 hi ha hagut una caiguda del 25% respecte a l’any anterior, amb una instal·lació d’uns 350.000 m2. El total acumulat supera els 2.000.000 m2.

Geotèrmica: les aplicacions de baixa temperatura, especialment la bomba de calor, es consoliden. Les de mitja temperatura hi ha projectes de calefaccions de districte, mentre que les d’alta temperatura segueixen en avaluació.

Hidràulica: en potència instal·lada, Espanya és el tercer país de la UE i encara queda potencial per explotar. A més, les possibilitats d’emmagatzematge, mitjançant bombament, tornen més interessant a aquesta tecnologia.

Cogeneració: la seva potència instal·lada (uns 6.000 MW) va cobrir en 2009 un 8% de la demanda elèctrica, i s’ha mantingut estable durant aquest any. Es creu que encara hi ha un 70% de potencial per explotar.

Undimotriz: l’energia de les ones és la més incipient de les renovables, encara que es creu que a Espanya té un gran potencial. Astúries, Cantàbria i País Basc tenen tres projectes en desenvolupament.

Perspectives per als propers anys

Segons l’IDAE, per complir els objectius a curt i mig termini es necessita recolzar a les tecnologies eficients i renovables i avançar en un nou sistema elèctric basat en la generació distribuïda, les xarxes intel·ligents, les interconnexions internacionals i l’emmagatzematge d’energia. A mitjà termini, els majors avanços es produiran en els vehicles elèctrics, els edificis de baix consum (tant nous com rehabilitats) integrats amb renovables, les empreses de serveis energètics, la introducció de les tecnologies d’informació i comunicació, la gestió de la demanda i la implantació d’una nova cultura del consum d’energia.