Infografia

Estalvi d’aigua en la cuina i en el bany

Ahorro

Més alla dels hàbits que podem adoptar per baixar el consum d’aigua, hi ha una sèrie de dispositius que es poden instal·lar i que ens permeten veure reflectit aquest estalvi en la factura mensual.