Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Microrredes, una possible revolució energètica per als consumidors

Reduirien la dependència de la xarxa elèctrica i aprofitarien de forma més eficient les energies i els sistemes d'emmagatzematge renovables
Per Alex Fernández Muerza 12 de març de 2009
Img microrredes
Imagen: Tecnalia

Les microrredes podrien suposar una petita revolució energètica en la qual els consumidors i el medi ambient serien els seus principals beneficiaris. Es tracta de petits sistemes intel·ligents de distribució elèctrica i tèrmica autogestionats localment, de manera que podrien funcionar tant connectats a la xarxa pública de distribució com aïllats de la mateixa. No obstant això, encara que hi ha diversos projectes a tot el món, la falta d’una normativa específica impedeix la seva generalització.

Barris de recent construcció, nous centres comercials, edificis d’oficines, polígons industrials, explotacions agrícoles, hospitals o indústries amb requisits especials de qualitat de subministrament, països subdesenvolupats sense electrificació o amb una xarxa molt feble… Tots ells podrien implantar microrredes i convertir-se “en petites repúbliques independents energètiques amb bones relacions amb la resta del món”, com explica Pedro Urteaga, expert de la Unitat d’Energia de Tecnalia, centre tecnològic pioner en la recerca d’aquests sistemes.

Les microrredes permeten una major qualitat del subministrament, un major estalvi i una menor dependència de la xarxa de distribució
Els usuaris d’una microrred tindrien a la seva disposició una xarxa elèctrica i tèrmica basada en diverses fonts renovables de generació energètica i d’emmagatzematge o d’alta eficiència: panells solars, minigeneradores eòlics, microturbinas, geotèrmia, piles de combustible, sistemes de cogeneració (generen electricitat i calor) i trigeneración (generen electricitat, calor i fred), dispositius d’emmagatzematge d’energia com a bateries o emmagatzematges tèrmics, etc.

Els avantatges per als consumidors, el medi ambient i l’economia són diverses. Les microrredes permeten una major qualitat del subministrament, en realitzar una regulació de tensió, un major estalvi i una menor dependència de la xarxa de distribució, ja que es controla més el consum i s’optimitzen els elements del sistema. A més, la proximitat de la ubicació de les fonts de generació i l’aprofitament en xarxa dels diversos sistemes d’energia i calor augmenten considerablement l’eficiència energètica del conjunt.

Img energiaImagen: JeffUna microrred implica també utilitzar l’energia de forma descentralitzada, la qual cosa redueix la dependència cap a la xarxa de distribució elèctrica convencional. En situacions de fallada, els usuaris podrien desconnectar-se de la xarxa pública, subministrant energia en aquesta demanda interna crítica. Per això, la xarxa pública es beneficiaria també d’aquestes microrredes, ja que recolzarien la seva operació. D’altra banda, els canvis en la regulació del mercat elèctric i l’avanç tecnològic dels petits sistemes de generació elèctrica crearan noves oportunitats de negoci per a les distribuïdores actuals o per a noves iniciatives relacionades amb la implantació, gestió i manteniment de les microrredes.

En l’aspecte mediambiental, les microrredes utilitzen menys energia que els sistemes actuals de generació i distribució centralitzada, per la qual cosa reduirien les emissions de gasos d’efecte hivernacle, causants del canvi climàtic. Així mateix, el seu ús potenciaria la implantació de sistemes alternatius basats en energies renovables, més respectuoses amb la naturalesa.

En definitiva, els experts de Tecnalia, que han publicat el llibre “La microrred, una alternativa de futur per a un subministrament energètic integral”, consideren a aquest sistema un camp d’experimentació per fer evolucionar les xarxes de distribució senzilles cap a xarxes intel·ligents en les quals es pugui incorporar la generació distribuïda i una gestió més racional.

Projectes més destacats

Les microrredes són un tema de recerca comuna a Estats Units, Canadà, Japó i Europa, on s’han especificat, dissenyat i implementat; diverses microrredes estan operant com a instal·lacions pilot, i hi ha unes altres en previsió.

Les microrredes reduirien les emissions de gasos d’efecte hivernacle i potenciaria la implantació d’energies renovables
Els exemples són diversos: a Canadà, la microrred BC Hydro Boston Bar, pertanyent a l’empresa British Columbia Hydro, es troba operativa des de 1995; a Portugal la companyia elèctrica EDP ha instal·lat una microrred per modernitzar l’extrem d’una petita secció de xarxa radial i comercial; en les localitats japoneses d’Hachinohe i Kyotango diverses empreses han implantat sengles microrredes que funcionen des de 2005; en la localitat alemanya de Manheim l’empresa MW Energie està construint una; a Califòrnia, el consorci CERTS, en el qual participen diverses empreses i centres de recerca, compta amb una microrred operativa des de 2006; en Derio (Bizkaia), Tecnalia ha dissenyat i instal·lat una microrred, cofinançada per la Diputació Foral, el Govern Basc, el Ministeri de Ciència i Educació i la Comissió Europea; etc.

D’altra banda, els consocios de “Micrigrids” i “Habiti Microgrids” treballen en diversos projectes en els quals participen 22 empreses i centres de recerca d’11 països de la Unió Europea.

Què frena la seva generalització

Malgrat els projectes i les seves possibilitats, el concepte de microrred no s’ha generalitzat i està des de fa temps limitat a localitzacions remotes on l’electrificació convencional no és possible. Des de Tecnalia assenyalen que no hi ha barreres tècniques per a la implantació de les microrredes, sinó buits regulatoris, legislatius i econòmics.

En aquest sentit, la legislació actual impedeix que sigui econòmicament rendible disposar de dispositius de generació renovables per consumir l’energia generada, o per emmagatzemar-la per al seu posterior consum. Addicionalment, tampoc es pot disposar de sistemes que puguin connectar-se o desconnectar-se de la xarxa pública segons l’interès de l’usuari final. Per això, per al seu desenvolupament seria necessari salvar aquestes traves i crear un estàndard i una normativa específica que regulés el concepte de microrredes. Els experts de Tecnalia recorden que des de fa alguns anys està pendent d’aprovació un estàndard que reguli la interconnexió a la xarxa pública de distribució de totes les fonts de generació d’energies renovables.

Així mateix, si ben tècnicament ja són viables, les microrredes poden millorar encara més. Per a això, els seus responsables reconeixen que han de centrar-se en la promoció de canvis en el sistema de comptadors, proteccions, terres, comunicacions de la xarxa elèctrica actual, en la gestió de l’equilibri de generació i consum a un nivell més local, i en l’agregació de fonts d’energia per poder accedir a les transaccions del mercat elèctric i facilitar la seva provisió de serveis complementaris.

En qualsevol cas, els impulsors de les microrredes es mostren optimistes davant el desplegament d’aquests sistemes: el Mapa de Ruta de les microrredes, desenvolupat amb companyies industrials i la comunitat científica a Estats Units Navigant Consulting, apunta la seva comercialització per als anys 2013-2014.