Infografia

Minisubmarinos ecològics

Minisubmarinos ecologicos

Els submarins robots no utilitzen combustible fòssil ja que són elèctrics o aprofiten l’energia del gradient tèrmic del mar per mobilitzar-se.