Infografia

Osmosi inversa

Osmosis

És el mètode més eficaç per a la depuració d’aigua