Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Reciclatge a Europa: Espanya suspèn

Recicla menys escombraries i envia més a abocadors que la mitjana europea, si bé és dels països que més compostatge realitza
Per Alex Fernández Muerza 27 de març de 2011
Img contenedores
Imagen: Natalie HG

Cada europeu genera 513 quilos d’escombraries a l’any i solament es recicla el 24%. La dada ho aporta un recent informe d’Eurostat que no deixa en bon lloc a Espanya: el reciclatge no passa del 15% i l’abocador, l’opció menys ecològica, arriba al 52% enfront del 38% de la mitjana europea. L’estudi reflecteix grans diferències entre els 27 Estats membres (UE-27). Mentre Alemanya recicla el 48% dels 587 quilos d’escombraries per persona i any, els xipriotes generen 778 quilos i manen el 86% a l’abocador. Les institucions comunitàries són cada vegada més exigents per convertir a Europa en una societat del reciclatge, però reconeixen que encara queda molt treball per fer.

Espanya recicla poc i usa molt els abocadors

L’informe de l’Oficina d’Informació Estadística de la Unió Europea (Eurostat) assenyala les últimes dades de la producció de residus urbans i el seu tractament en la UE-27, corresponents a 2009.

Espanya recicla el 15% dels seus residus urbans, mentre que la xifra d’Alemanya ascendeix al 48%

La Comissió Europea (CE) destaca la millorança de les xifres de reciclatge, però adverteix de la necessitat de majors esforços. És el cas d’Espanya: en 2009 va reduir un 5% la quantitat de residus que mana a abocadors, però aquest mètode continua com el majoritari, amb el 52% (la mitjana europea és del 38%). El reciclatge també va millorar i es va situar en un 15%, però segueix per sota de la mitjana europea (24%). En el costat favorable, Espanya registra bones xifres en la reutilització de residus orgànics mitjançant compostatge: un 24% enfront del 18% de la mitjana europea, superat solament per Àustria (40%), Itàlia (32%) i Holanda (28%).

No obstant això, la mitjana estadística camufla les grans diferències entre els Estats membres:

Generació d’escombraries anuals per persona: mentre un txec o un polonès generen 316 quilos, a Dinamarca s’aconsegueixen 833 quilos, a Xipre 778 quilos i a Luxemburg, 707 quilos. Espanya, amb 547 quilos, se situa al voltant de la mitjana (513 quilos).

ImgReciclatge i abocadors: l’estudi deixa en evidència als països de l’est. Bulgària és el país menys ecològic de la UE, al no reciclar gens i dipositar totes les seves escombraries en abocadors. Romania li segueix a la saga, en eliminar el 99% dels seus residus mitjançant abocadors i reciclar solament el 1%. En la República Txeca reciclen solament el 2%, igual que a Eslovàquia, mentre que Lituània no passa del 3%.

Per la seva banda, Alemanya és el model que s’ha de seguir: recicla el 48% i no envia gens a abocadors. A certa distància se situen Suècia (36% de reciclatge i 1% a abocador), Bèlgica (36% de reciclatge i 5% a abocador), Suïssa (34% de reciclatge i gens a abocador) i Dinamarca (34% de reciclatge i 4% a abocador).

Incineració: polèmic per a alguns, necessari i útil per a uns altres, l’ús d’aquest mètode creix a Europa, encara que en alguns països més que en uns altres. A Suècia i Suïssa ho utilitzen pel 49% de les seves escombraries urbanes, a Dinamarca pel 48% i a Holanda pel 39%. En l’altre extrem figuren Bulgària, Grècia, Xipre, Letònia, Lituània, Malta i Romania, que manquen d’aquest sistema.

Europa encara no és una societat del reciclat

Bulgària és el país menys ecològic de la UE al no reciclar gens i dipositar totes les seves escombraries en abocadors
L’Estratègia temàtica per a la prevenció i el reciclat de residus, adoptada en 2005, estableix com a objectiu convertir a la UE en una “societat del reciclat”. La idea és aprofitar les escombraries com un recurs per reduir els seus efectes perjudicials en la salut i el medi ambient i generar ocupació. Per a això, les institucions comunitàries i els Estats membres han de promoure la prevenció, la reutilització i el reciclat de residus, inclosa la incineració, i recórrer a la seva eliminació en abocador sol com a últim recurs.

No obstant això, un recent informe de la CE reconeix que no s’aconsegueixen en la pràctica els objectius acordats. Els seus responsables informen sobre els progressos realitzats, però indiquen la persistència de deficiències en l’aplicació de la llei, així com importants disparitats entre els Estats membres. L’informe assenyala també els desafiaments que s’hauran d’afrontar per complir els objectius. Entre la gran quantitat de dades, es poden destacar els següents:

ImgIncompliment de la llei de residus: des de 2005 s’han realitzat deu mil inspeccions i s’ha comprovat que al voltant del 19% dels trasllats transfronterers de residus incomplien la legislació. A la fi de 2009, els residus representaven una mitjana del 20% de tots els casos d’infracció relacionats amb el medi ambient.

Modernització de les normatives sobre residus: entre unes altres, la Directiva sobre residus electrònics, la Directiva marc de residus, la Directiva relativa als vehicles al final de la seva vida útil o la Directiva sobre piles i acumuladors, que han contribuït a millorar les xifres de reciclat.

Generació de residus urbans: sembla augmentar o, en el millor dels casos, estabilitzar-se, segons la dada que es valori. La mitjana en la UE-27 es va moure en 2008 al voltant de 524 quilos per any i persona. A Estats Units ascendeix a 750 quilos i a Japó, a 400 quilos. No obstant això, els Estats membres registren diferències entre 400 i 800 quilos. Els residus perillosos (el 3% del total de residus) van disminuir en la UE-12, però en la UE-27 pot observar-se un augment anual del 0,5%.

Augment del reciclat i la valorització energètica dels residus: el reciclat en 1995 suposava el 18%, mentre que en 2008 va arribar al 38%. Aquest mateix any, el 40% dels residus urbans es van reciclar o van destinar al compostatge, si bé hi ha importants diferències entre Estats membres (des d’un petit percentatge fins a un 70%). Si s’apliquessin de ple els objectius, el reciclat passaria del 40% en 2008 al 49% en 2020 i el dipòsit en abocadors disminuiria un 10%. Gràcies a això, la UE reduiria el seu impacte sobre la naturalesa i les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle. La incineració de residus també ha augmentat, de manera que en 2008 al voltant de l’1,3% de la producció total d’energia de l’EU-27 va procedir d’aquest sistema.

Possibilitats econòmiques i laborals del reciclat: ha augmentat l’oferta de matèries primeres valuoses necessàries per a l’economia de la UE i genera entre 1,2 i 1,5 milions de llocs de treball. Segons les estimacions, aquest sector podria generar fins a mig milió de nous llocs de treball per 2020.

Disminució d’abocadors: la quantitat enviada ha passat del 65% en 1995 al 40% en 2008, però mentre alguns països han superat els mínims exigits, uns altres hauran d’esforçar-se per complir-los. S’han tancat un gran nombre d’abocadors que incomplien la normativa (uns 3.300 entre 2004 i 2006), però s’han identificat uns mil que han de condicionar-se o tancar-se al més aviat possible.

Exportació il·legal de residus: la CE reconeix que és un problema difícil de quantificar, però recorda la seva participació activa en el Conveni de Basilea per evitar l’exportació de residus perillosos a països no membres de l’OCDE.