Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Reglament del Soroll

Estableix objectius de qualitat acústica i nivells sonors per zones i horaris, encara que diversos experts i associacions ho consideren insuficient
Per Alex Fernández Muerza 1 de novembre de 2007
Img trafico
Imagen: Bud Adams

El 70% dels espanyols sofreix nivells de soroll “inacceptables”, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Per tractar de combatre-ho, el Consell de Ministres aprovava recentment el Reial decret que desenvolupa reglamentàriament la Llei del Soroll. Promogut pel Ministeri de Medi ambient (MMA), el nou Reglament estableix objectius de qualitat acústica i limitacions a les emissions sonores per zones i horaris. No obstant això, diversos experts i associacions ciutadanes discrepen d’alguns punts aprovats en la normativa.

El Reglament suposa una transposició de la Directiva Comunitària 2002/49/CE i completa la Llei del Soroll 37/2003 i el Reial decret 1513/2005 la finalitat del qual apuntava al tractament generalitzat de la contaminació acústica. El nou text legal pretén assegurar uns mínims comuns de qualitat acústica en l’àmbit estatal, definint nous índexs per a l’avaluació del soroll i les vibracions.

Les àrees acústiques es classificaran segons els tipus que determinin les comunitats autònomes, encara que es fixen uns mínims per als espais industrials, residencials, sanitaris, docents, d’ús recreatiu i terciari, així com els afectats per sistemes generals d’infraestructures i espais naturals protegits. En qualsevol cas, la delimitació d’aquestes àrees acústiques haurà de revisar-se periòdicament almenys cada deu anys des de la data de la seva aprovació. A més de les mesures, el Reglament estableix la verificació del seu compliment mitjançant mesuraments in situ.

La nova norma també estableix els procediments i mètodes per a l’avaluació i gestió de la contaminació acústica, així com la classificació i contingut mínim dels mapes de soroll. En aquest sentit, el MMA haurà d’informar a la Comissió Europea a la fi d’aquest any sobre la primera fase d’actuació d’aquests mapes i abans del 18 d’octubre de 2008 haurà de comunicar els resums dels plans d’acció elaborats.

El soroll aeri (música, crits, veus) i el d’impacte (cops, taconeos) exigits entre recintes passen de 45 decibels en laboratori a 50 decibels efectius
Així mateix, aquest desenvolupament reglamentari permetrà la creació d’un Sistema Bàsic d’Informació de la Contaminació Acústica (SICA). D’aquesta forma, els ciutadans podran tenir a la seva disposició informació sobre el soroll de forma clara i accessible, seguint les pautes marcades pel Conveni Aarhus.

D’altra banda, el Ministeri d’Habitatge també presentava el Document Bàsic de Protecció Enfront del Soroll, que completa el Codi Tècnic de l’Edificació, de manera que ambdues normes concordin. Així, els nous edificis deuran fins a triplicar els nivells d’aïllament, i afectarà a tots els elements constructius i no només a l’element de separació com fins ara.

Per exemple, el soroll aeri (música, crits, veus) i el d’impacte (cops, taconeos) exigits entre recintes passen de 45 decibels en laboratori a 50 decibels efectius. Així mateix, el ressò i les males condicions acústiques d’edificis públics també es regulen i s’estableixen noves regles per disminuir el soroll en instal·lacions de lampisteria i sanejament. No obstant això, s’ha establert un període transitori de 12 mesos en els quals podrà aplicar-se la normativa vigent.

Els responsables institucionals reconeixen que la implantació d’aquestes mesures incrementarà el cost de la construcció, encara que asseguren que tan sols entre un 0,33 i un 0,75%.

Crítiques al Reglament

El desenvolupament de la Llei del Soroll no ha estat exempt de crítiques per part d’experts i associacions ciutadanes. Mª Ángeles López, responsable de l’Associació per a la Comunicació i Informació Mitjà Ambiental (ACIMA) considera que no s’han consensuat qüestions importants com a quin nivell de soroll ens sembla tolerable i quin no. El director del Laboratori d’Acústica de la Universitat d’Extremadura, Juan Miguel Barrigón, opina que el nou reglament permet uns índexs de soroll permissibles molt alts per a la nit (65 decibels pel dia i 55 per a la nit). Així mateix, creu que l’admissió de 70 decibels durant el dia en zones d’ús terciari, en les quals també s’inclouen oficines, és un soroll “altíssim”.

Per la seva banda, la Plataforma Estatal d’Associacions contra el Soroll i les Activitats Molestes i Granada contra el Soroll enumeren una sèrie de punts que haurien de tenir-se en compte per millorar aquesta Llei. Entre les discrepàncies subratllades per aquests grups ciutadans destaca el llenguatge hermètic; l’excessiva importància que se li dona a l’avaluació de nivells sonors deixant amb prou feines sense considerar les accions que haurien de prendre les autoritats; o la ignorància de mètodes quantitatius d’evolució del soroll.