Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Tipus de piles

Recarregables o d'un sol ús, també es classifiquen segons la seva forma i els seus components.
Per mediatrader 1 de abril de 2004

Les piles, aquests petits generadors portàtils d’energia que s’empren per a alimentar a multitud d’aparells elèctrics molt comuns en la vida quotidiana, s’han convertit en un element insubstituïble per als consumidors.

Les piles no són més que una font d’energia que generen electricitat a través d’una sèrie de processos químics. Estan compostes per dos elèctrodes, dues plaques elèctriques fetes de metalls de diferent càrrega (l’ànode i el càtode), separats per una solució química que s’encarrega de possibilitar el traspàs d’electrons entre les dues plaques. A aquesta solució se’n diu electròlit.

Segons de quin estiguin composts els elèctrodes i l’electròlit les piles seran d’una classe o una altra.

Generalment les piles es poden dividir en dos grans tipus, les piles primàries i les piles secundàries. Les piles primàries són aquelles que s’esgoten i són rebutjades, les secundàries són les que poden recarregar-se, aquesta classe de piles són anomenades bateries.

Però el més freqüent és que els consumidors diferenciïn les piles sobretot per la seva forma. Segons aquesta fàcil divisió podem parlar de piles cilíndriques i piles de botó. Les primeres tenen una grandària major que les segones i es presenten com un cilindre o figura rectangular. S’empren en aparells de major grandària, com a radis, cassettes, rellotges despertadors etc. Les piles botó, en canvi, són bastant més petites i s’utilitzen per a dispositius més reduïts, com a rellotges de polsera, videojocs, audiòfons…

Si atenem els components de les piles per a classificar-les en diferents categories, ens trobem amb què existeixen moltes classes. En termes generals es poden enumerar aquests tipus:

Salines: Dites així perquè el seu electròlit és una solució salina.

Alcalines: L’electròlit que empren és una solució d’hidròxid de potassi, comunament anomenat álcali, d’aquí el seu nom.

Piles de liti: Empren el liti com a ànode. Dins d’aquest tipus podem parlar també de les piles d’ió-liti, que tenen un electròlit amb sals de liti, a més de que el seu ànode és també d’aquest material.

Piles de níquel-cadmi: Els seus elèctrodes són aquests dos minerals. Com el cadmi és un material bastant tòxic ha sorgit una derivació d’aquesta classe de piles, les de níquel-metall hidrur, que reemplacen el cadmi per un metall hidrur.