Infografia

Torre solar

Torre solar

És una construcció que aprofita l’energia solar i eòlica mitjançant la convecció de l’aire.