Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Assegurances per a quads

Poques companyies accepten als propietaris d'un quad, que per a signar la pòlissa obligatòria poden recórrer al Consorci de Compensació de Segurs
Per roserblasco 13 de maig de 2010
Img quad
Imagen: Leo Viëtor

A mig camí entre la motocicleta i el tot terreny, el quad s’ha convertit en el vehicle idoni per als conductors que gaudeixen amb l’aire lliure i l’aventura, si bé el risc associat a aquest mitjà de transport dificulta als seus propietaris la contractació d’una assegurança. Si ja és difícil aconseguir pòlisses per a motos o ciclomotors, encara és pitjor en el cas dels quads. Són molt poques les companyies -la majoria, especialitzades- que compten entre els seus assegurats amb els amos d’aquests moderns vehicles de quatre rodes. Però cal contractar una Assegurança de Responsabilitat Civil Obligatori, per la qual cosa es pot acudir al Consorci de Compensació d’Assegurances. Aquest assumeix, de manera excepcional, la contractació de l’assegurança obligatòria quan diverses asseguradores s’han negat a fer-lo.

Dificultats per a assegurar

Des que el quad va començar a comercialitzar-se a Espanya, fa ja més de 15 anys, aquest vehicle s’ha utilitzat per a realitzar activitats lúdiques, esportives i excursions per la naturalesa. No obstant això, porta associat un important component de risc. Les quatre rodes li confereixen una sensació d’equilibri i seguretat, però són vehicles que bolquen amb facilitat si ho condueix un pilot poc experimentat. No en va, nombroses marques i concessionaris imparteixen cursos per a aprendre les tècniques bàsiques de maneig sense exposar-se a perills innecessaris.

El Consorci assumeix la contractació de l’assegurança de subscripció obligatòria, sempre que diverses asseguradores s’hagin negat a fer-ho

A causa del seu elevat índex d’accidentalitat, les asseguradores són reticents a comptar entre els seus clients amb conductors de quad. Són poques les companyies que subscriuen pòlisses per a aquests vehicles i, quan ho fan, les condicions que estableixen són molt més rigoroses que les aplicades als propietaris d’altres automòbils.

Però el titular del quad, com succeeix amb la resta de vehicles a motor, ha de circular amb una Assegurança de Responsabilitat Civil Obligatori. Amb ell es garanteix el pagament de les indemnitzacions a les quals estigui obligat legalment el conductor o l’amo del vehicle. Per això, quan malgrat haver demanat pressupost en diverses companyies resulta impossible assegurar el quad, s’ha d’acudir al Consorci de Compensació d’Assegurances.

Com contractar

És indispensable acreditar que dues entitats asseguradores no han acceptat signar la pòlissa

Aquesta entitat assumeix, de manera excepcional, la contractació de l’assegurança de subscripció obligatòria, sempre que diverses asseguradores s’hagin negat a fer-ho. La contractació es realitza a través del centre d’atenció telefònica mitjançant una trucada que ha de realitzar la persona que figurarà com a tomador, és a dir, qui pagarà la prima de l’assegurança. Les dades facilitades tenen l’efecte de la sol·licitud d’assegurança i de declaració de risc.

Per a poder contractar, és indispensable acreditar que dues entitats asseguradores no han acceptat fer una pòlissa -o han rebutjat el risc-. Cal presentar una certificació o una comunicació escrita de les pròpies companyies. En tots dos escrits ha de figurar:

 • L’entitat corresponent.
 • La data d’expedició del document.

Manques de l’assegurança

L’assegurança de subscripció obligatòria que es contracta amb el Consorci de Compensació d’Assegurances és una pòlissa de Responsabilitat Civil. Per tant, la màxima indemnització en els danys a les persones es fixa en 70 milions d’euros per sinistre, amb independència del nombre de víctimes. En els danys als béns, cobreix 15 milions d’euros.

Aquesta pòlissa exclou els danys a tercers per sobre d’aquests límits i els soferts pel conductor del quad que ocasioni l’accident. Tampoc cobreix els danys materials del vehicle que provoqui el sinistre o els objectes transportats en ell, ni la reclamació de danys, la defensa jurídica o l’assistència en viatge.

Cobertures i preus

El preu de l’assegurança depèn de diversos paràmetres, com la cilindrada del vehicle, l’edat del conductor, l’antiguitat del carnet o la ciutat en la qual s’asseguri. Un altre dels factors -que pot disparar el cost de la pòlissa- és la modalitat triada: bàsica, amb cobertura de robatori o incendi, a tot risc o cobertures extres per a indemnitzar al conductor o facilitar l’assistència durant el viatge.

Des de 132 euros, es pot assegurar un quad de 450cc amb la cobertura bàsica en una gran ciutat

Una de les companyies que assegura aquests vehicles és AMV, especialista en aquesta mena de pòlisses. En aquesta asseguradora, un usuari -home o dona, ja que no varia el preu per raó de sexe- nascut en 1975, resident a Madrid i amb carnet del tipus A des de 1995, amb un quad acabat de matricular de 650cc -com el Bombardier DS Baixa-, pagaria 165 euros per una pòlissa bàsica. Aquesta garantia cobreix la responsabilitat civil derivada dels danys materials i corporals causats a tercers, però el conductor no està assegurat ni per danys propis que sofreixi el vehicle, ni contra robatori o incendi.

 • Robatori i incendi: si desitja cobrir-los, el preu s’elevaria fins a 452 euros anuals.

  En cas de pèrdua total del vehicle assegurat, durant el primer any des de la data de matriculació, tindria dret a rebre una indemnització equivalent al valor d’un vehicle nou, deduïda la franquícia del 10%, amb un mínim de 600 euros. En el cas que s’ocasionin danys parcials en el quad derivats del robatori del vehicle, l’asseguradora pagarà al prenedor per l’import de reparació en el moment del sinistre, deduïda també la franquícia del 10%. Aquesta no s’aplicarà en cas d’incendi.

 • Tot risc: si el prenedor prefereix assegurar el quad de 650cc a tot risc, pagarà 861 euros. En cas de pèrdua total, se li indemnitzarà pel valor venal del vehicle (import que obtindria el propietari si decidís la seva venda) en el moment del sinistre, després d’aplicar la franquícia corresponent. Si sofreix danys parcials, l’entitat pagarà per l’import de reparació del quad quan es va registrar l’accident.

 • Accidents per al conductor: com a cobertura opcional, el titular pot pagar 20 euros per una assegurança d’accidents per al conductor. El capital assegurat en cas de defunció és de 6.000 euros. Si a causa d’un sinistre el conductor sofreix una invalidesa, cobrarà un màxim de 12.000 euros. En concepte d’assistència mèdic-farmacèutica, l’entitat abonarà fins al 100% de les despeses durant els 365 dies consecutius a la data de l’accident, amb un màxim de 6.000 euros.

 • Assistència en viatge: si prefereix completar la pòlissa amb l’assistència en viatge, pagarà 40 euros que li donen dret a assistència durant les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any, assessoria jurídica i tramitació de multes.

 • Menor antiguitat en el carnet. El preu s’encareix bastant quant menor és l’antiguitat del carnet. Si en lloc d’obtenir-ho en 1995 l’hagués aprovat en 2006, el propietari d’un quad de 650cc pagaria 347 euros en contractar la pòlissa bàsica, 798 euros si cobreix la garantia de robatori i incendi i 1.411 euros a l’any en el cas que ferm l’assegurança a tot risc.

 • Ciutat menys perillosa. Un dels factors que redueix la factura de la pòlissa és viure en una ciutat considerada de menys risc. Si el propietari del vehicle, nascut en 1975 i amb carnet A des de 1995, resideix a Segòvia, abonarà bastant menys diners que els qui resideixin a Madrid. El pagament ascendiria a 132 euros per la modalitat bàsica, 420 euros per cobrir el robatori i incendi del vehicle i 792 euros per assegurar el quad a tot risc amb una cilindrada de 650cc.

 • Quad de 450cc. Si el mateix conductor vol assegurar un altre vehicle de menor cilindrada, com un Yamaha YFZ 450, un quad Gas Gas Wild HP 450 o un Honda TRX 450, el preu serà més barat, en proporció a la perillositat del vehicle. En aquest supòsit, pagaria 132 euros per la cobertura bàsica, 342 euros si afegeix robatori i incendi i 640 euros si assegura el quad a tot risc. Les cobertures opcionals per al conductor i l’assistència en viatge no varien respecte al vehicle de 650cc.

Totes aquestes tarifes s’apliquen a prenedors que no hagin sofert sinistres en els últims anys i que no hagin comès infraccions per haver manejat el vehicle en estat embriac. A més, han de ser els únics conductors del quad.