Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Circulació de tractors i maquinària agrícola

La circulació d'aquest tipus de vehicles està prohibida en autovies i autopistes perquè no aconsegueix una velocitat mínima de 60 km/h
Per Javier Sanz 16 de juny de 2007
Img tractor
Imagen: Gregory Morris

Imagen: Atli Harðarson

Es consideren vehicles especials i per la seva escassa velocitat no poden circular en autovies ni autopistes. Quan superen unes dimensions establertes, han d’anar acompanyats d’un vehicle pilot, en ser considerats transport especial. La Llei de Tràfic, Circulació de Vehicles i Seguretat Vial defineix als tractors i maquinària agrícola com a Vehicles Especials (V.I.). Per tant, mentre circulin per carretera hauran d’observar les següents normes:

 • Usar el senyal lluminós V2, una llum giratòria de color taronja tant de dia com de nit. Si s’avarien, han d’encendre les llums d’encreuament i els quatre intermitents d’emergència.
 • Durant la circulació per carretera, la velocitat màxima no pot superar els 40 km/h. Si se circula amb remolc o semirremolque la velocitat màxima serà de 25 km/h.

Per matricular un vehicle agrícola o els seus remolcs cal inscriure-ho abans en el servei provincial de la Conselleria d’Agricultura de la comunitat autònoma. Amb el resguard de la inscripció i la targeta ITV s’acudirà a la Prefectura provincial de trànsit on se situï l’explotació agrària per obtenir la matrícula. D’altra banda, aquest tipus de vehicles té prohibida la circulació per autovies i autopistes, al no poder aconseguir la velocitat mínima legal que és la meitat de la genèrica, és a dir, 60 km/h.

Els vehicles agrícoles que superin 3,50 metres d’amplària o 20,55 metres de longitud es consideren Transport Especial i hauran d’anar acompanyats per un vehicle pilot que adverteixi de la seva presència. Aquest vehicle ha de portar la llum giratòria taronja V2 circulant a una distància mínima de 50 metres per darrere en autovia i 50 metres com a mínim per davant en la resta de vies.

Les definicions

La Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles i Seguretat Vial defineix els diferents tipus de vehicles agrícoles:

 • Tractor agrícola: és un vehicle especial autopropulsado de dos o més eixos concebut i construït per arrossegar o empènyer aperos, maquinària o vehicles agrícoles.
 • Motocultor: es tracta d’un vehicle especial autopropulsado, d’un eix, dirigible per manceras per un conductor que marxi a peu. Certs motocultores poden, també, ser dirigits des d’un seient incorporat a un remolc, apero o bastidor auxiliar amb rodes.
 • Remolc agrícola: és un vehicle de transport construït i destinat per ser arrossegat per un tractor, motocultor o maquinària agrícola atuomotriz.

Respecte a la maquinària agrícola, la norma la divideix en automotriz i remolcada:

 • Maquinària agrícola automotriz: és tot aquell vehicle especial autopropulsado, de dos o més eixos, concebut i construït per efectuar treballs agrícoles.
 • Maquinària agrícola remolcada: s’enquadra aquí tot vehicle especial concebut i construït per efectuar treballs agrícoles i que, per traslladar-se i maniobrar ha de ser arrossegat o empès per un tractor, motocultor o màquina automotriz. S’exclouen d’aquesta definició els aperos agrícoles.

Cal tenir en compte que el conductor d’un tractor també pot perdre punts en el seu carnet. Aquesta penalització afectarà a la llicència, independentment que el conductor titular d’aquesta llicència condueixi el seu automòbil, camió o el tractor.

A més, hi ha una infracció específica per a la maquinària agrícola, que és la relativa a l’ús indegut del gasoil bonificat. Segons la Llei d’Impostos Especials, ha de ser utilitzat exclusivament en tasques pròpies de l’agricultura. Per tant seria penalitzat en cas de realitzar un transport de mercaderia per compte d’altri.

Transport

Un tractor no pot ser utilitzat per al transport regular de mercaderies, encara que sí pot arrossegar, empènyer, accionar o transportar determinades eines, màquines o remolcs emprats en l’explotació agrícola. Les masses màximes remolcables i dels conjunts tractor-remolqui són:

 • Remolcs: d’un eix, 10 tones; de 2 eixos, 18 tones; de tres eixos, 24 tones.
 • Semirremolques: separació entre eixos inferior a un metre, 11 tones; igual o més d’un i menys d’1,30 metres, 16 tones; igual o més d’1,30 i menys d’1,80 metres, 18 tones; igual o superior a 1,80 metres, 20 tones.

Conjunts de vehicles:

 • Tractor de dos eixos i semirremolque: 36 tones
 • Tractor amb dos eixos i semirremolque de tres eixos: 40 tones
 • Tractor de dos eixos i remolc de dos eixos: 36 tones
 • Tractor amb dos eixos amb remolc de tres eixos: 40 tones.
ITV

El Reial decret 711/2006 de 9 de juny (BOE 21-06-200), conegut per establir l’obligatorietat de passar la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) a ciclomotors i quads, també va modificar les normes de revisió per als vehicles agrícoles. Els terminis obligatoris són:

 • Fins a vuit anys: exempt
 • De vuit a setze anys: biennal
 • Més de setze anys: anual

Els vehicles afectats són:

 • Tractors agrícoles
 • Maquinària agrícola autopropulsada
 • Remolcs agrícoles
 • Altres vehicles agrícoles especials excepte motocultores i màquines equiparades