Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Consells a l’hora de reparar un automòbil

És convenient actuar d'acord amb unes pautes lògiques
Per mediatrader 27 de febrer de 2003

A continuació detallem una sèrie de consells enunciats pel Departament de Comerç del Govern Basc amb la finalitat d’orientar als consumidors sobre els seus drets respecte als tallers encarregats de reparar els seus vehicles.

Activitat del taller: comprovi si el taller està especialitzat en les seves necessitats: mecànica, electricitat, carrosseria o pintura. Els símbols han d’aparèixer en la façana.

Preus: han d’estar exposats a la vista del públic tant l’import de l’hora de treball com altres serveis concrets. Amb ells podrà comparar i decidir a quin taller encarrega el treball.

Fulles de reclamacions: han d’estar a la disposició del client en tots els establiments.

Pressupost: té dret a rebre un pressupost per escrit i detallat de les reparacions, la validesa mínima de les quals serà de dotze dies hàbils. Han de constar les dades de l’usuari, del vehicle, preus desglossats de cada reparació, data i signatura del prestador del servei, data prevista de lliurament, temps de validesa del pressupost i la data i signatura de l’acceptació de l’usuari.

Resguard de dipòsit: sempre que el vehicle queda en el taller, bé per a realitzar el pressupost o bé per a la reparació, han de lliurar-li un resguard acreditatiu del dipòsit. El pressupost signat fa les vegades de resguard.

Avaries no pressupostades: si apareixen avaries o peces que hagin de ser substituïdes no detectades inicialment, hauran de notificar-se al propietari i ser pressupostades. Fins que aquest no doni el vistiplau no s’arreglaran.

Peces de recanvi: han de ser noves i adequades al vehicles excepte si el propietari autoritza expressament a utilitzar components de segona mà i el taller garanteix el seu correcte funcionament. També podrà donar-se aquesta excepció en cas d’urgència justificada o elements que s’han deixat de fabricar.

Factura final: una vegada reparada la factura es lliurarà factura desglossada, signada i segellada amb tots els preus, equips, peces i hores de treball.

Despeses d’estada: es cobraran quan el propietari tard a retirar el seu automòbil més de tres dies hàbils comptats a partir d’haver estat notificada la reparació. Només es podrà cobrar si l’automòbil ha estat en locals sota custòdia del taller.

Garantia: la mínima serà de tres mesos o dos mil quilòmetres recorreguts i cobrirà tant els materials com la mà d’obra i el transport sempre que el vehicle no hagi estat manipulat per tercers.