Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Els aparcaments, eximits de donar un resguard de dipòsit

La nova Llei de Garanties en Venda de Béns al Consum ha modificat la Llei reguladora del Contracte d'Aparcaments retallant drets a l'automobilista.
Per EROSKI Consumer 22 de setembre de 2003

La disposició final segona de la nova Llei de Garanties estableix un nou text per a l’article 3.1 paràgraf B de la llei 40/2002 que regula el Contracte d’Aparcament de Vehicles. On abans s’establia l’obligació de lliurar a l’usuari un justificant amb el dia, hora, identificació del vehicle i el lliurament o no de les claus per l’usuari, ara s’afegeix que “en el justificant es faran constar, en tot cas i en els termes que reglamentàriament es determinin, la identificació del vehicle i si l’usuari fa lliurament o no al responsable de l’aparcament de les claus del vehicle”.

L’expressió, “en els termes que reglamentàriament es determini”, suposa l’al·lusió a un futur desenvolupament reglamentari d’aquest apartat que, mentre no existeixi, eximirà en la pràctica als aparcaments de facilitar el justificant o resguard d’aparcament. Sense un justificant, l’usuari queda desprotegit i complica la via de les reclamacions en cas de danys o incidències.